Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van DAS bij een onverwacht conflict. Ook krijgt u een vergoeding voor onder andere proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Wat is verzekerd?

Bij de Rechtsbijstandverzekering kiest u zelf waarvoor u wel of niet verzekerd bent. U kunt kiezen uit de volgende vier modules: (1) Module Consument & Wonen, (2) Module Fiscaal & Vermogen, (3) Module Inkomen, (4) Module Verkeer.

Extra informatie

De modules Inkomen en Fiscaal & Vermogen kunnen alleen in combinatie met de module Consument & Wonen worden afgesloten.

Keuze: verkeer

Juridische hulp als u (letsel)schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. En ook hulp bij conflicten na koop, verkoop en reparatie van uw auto, motor of boot.

Extra informatie

Juridische hulp voor bovenvermelde conflicten verzekert u met de module Verkeer.

Keuze: letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval of door een medische fout.

Extra informatie

De module Consument & Wonen en de module Verkeer bieden juridische hulp bij diverse letselschades.

Keuze: wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of conflicten met buren of de overheid over uw woning.

Extra informatie

Juridische hulp voor bovenvermelde conflicten verzekert u met de module Consument & Wonen.

Keuze: werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met uw werkgever.

Extra informatie

Juridische hulp voor bovenvermelde conflicten verzekert u met de module Inkomen.

Keuze: aankopen

Juridische hulp als u een conflict hebt over spullen of diensten die u koopt. Bijvoorbeeld over een vakantieboeking of met telecomdienstverleners.

Extra informatie

Juridische hulp voor bovenvermelde conflicten verzekert u met de module Consument & Wonen.

Keuze: familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis of betaling van alimentatie voor uw kinderen. Bij echtscheiding is alleen mediation verzekerd.

Extra informatie

De module Consument & Wonen en de module Fiscaal & Vermogen bieden juridische hulp bij diverse familie- en relatieconflicten.

Keuze: fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis in het buitenland of vermogensbeheer.

Extra informatie

Juridische hulp voor bovenvermelde conflicten verzekert u met de module Fiscaal & Vermogen.

Geen eigen bijdrage en telefonisch advies

Doet u een beroep op uw Rechtsbijstandverzekering? Dan betaalt u geen eigen bijdrage. U krijgt gratis telefonisch advies om conflicten te voorkomen.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het conflict te laat meldt. Ook echtscheiding, opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze Rechtsbijstandverzekering kent geen wachttermijn. Wij helpen u dus ook al een week na het afsluiten van uw verzekering. Er is wel een uitzondering. Als u wist dat u hulp nodig had voor een specifieke situatie toen u deze verzekering afsloot, geldt de verzekering niet.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de kosten die DAS maakt voor uw juridische hulp. Gaat uw zaak over minder dan € 175,-? Dan krijgt u geen juridische hulp.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

Afhankelijk van het conflict bent u verzekerd in Nederland, de Europese Unie (incl. of Noorwegen of Zwitserland)  of overal ter wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij u een aantal vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Meldt een conflict direct bij ons voordat u een andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking gaat in vanaf de datum die op de polis staat vermeld.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks via een brief of een e-mail opzeggen.