Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering bent u verzekerd van een inkomen als u arbeidsongeschikt raakt. De uitkeringen van deze verzekering kunnen de uitkering vanuit de WIA en een eventueel arbeidsongeschiktheidspensioen van ABP aanvullen. De verzekering kan ook een aanvulling doen als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vangt inkomensterugval op bij arbeidsongeschiktheid. Bij uw aanvraag van de verzekering vult u een gezondheidsverklaring in.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd loon is uw uit arbeid verkregen loon op jaarbasis, dat door uw werkgever als pensioengevend salaris is opgegeven. De maximale uitkering voor alle dekkingen is  100.000,- per jaar.

Dekking

U kunt kiezen voor drie verschillende dekkingen: Dekking Min 35% arbeidsongeschiktheid (0-35%), Dekking Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%) en Dekking Volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%).

Wat is niet verzekerd?

U bent niet verzekerd bij arbeidsongeschiktheid door eigen schuld of als u de premie niet betaalt.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U moet verplicht verzekerd zijn voor de WIA en via uw werkgever deelnemen aan ABP.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt als u in Nederland premie werknemersverzekering afdraagt. De uitkering kan in bepaalde situaties ook in het buitenland ontvangen worden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Meldt u bij de 42e week na de eerste dag van de ziekte of arbeidsongeschiktheid bij ons aan. U moet er alles aan doen om te zorgen dat u weer kunt werken.

Hoe en wanneer betaal ik?

De premie betaalt u vooraf. De betalingstermijn is 30 dagen. Als u de premie niet op tijd betaalt, dan kunnen wij de verzekering onderbreken of stopzetten. U kiest zelf of u de premie maandelijks of één keer per kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. Dit kan via automatische incasso, acceptgiro of via uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U spreekt af hoelang de verzekering loopt. Na afloop van de contracttermijn verlengen we uw verzekering met één jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering uitsluitend schriftelijk opzeggen. In de eerste periode kunt u uw verzekering tot twee maanden voor de verlenging opzeggen. Daarna kunt u uw verzekering op ieder moment opzeggen met een opzegtermijn van een maand.