Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Woonbootverzekering ben je verzekerd voor schade aan of verlies van jouw woonboot ontstaan door onder andere brand, explosie, bliksem, directe neerslag, storm, diefstal/inbraak, gevolgschade eigen gebrek, omvallen van bomen en afbreken van takken, vorst, water/stoom en ieder ander van buiten komend onheil. Schade door breken/barsten van in jouw woonboot aanwezig glas is ook verzekerd.

Wat is verzekerd?

Verzekerd bedrag

Je bent verzekerd als je aansprakelijk bent voor schade met of door jouw woonboot aan anderen of andermans spullen. Wij vergoeden maximaal  1.500.000 per gebeurtenis. Voor schade aan jouw woonboot staan de verzekerde bedragen vermeld op de polis.

Schade aan eigen Woonboot

Je bent onder andere verzekerd voor schade aan of verlies van jouw woonboot als deze is veroorzaakt door brand, explosie, blikseminslag, directe neerslag, storm, diefstal/inbraak, gevolgschade eigen gebrek, omvallen van bomen en afbreken van takken, vorst, water/stoom en ieder ander van buiten komend onheil.

Keuze: andere zaken

De volgende zaken kun je meeverzekeren: een drijvend terras, meerpalen, een steiger, een schuur of een garage op de wal.

Keuze: verbouwing Woonboot

Verbouw je jouw woonboot? Dan is naast jouw woonboot ook jouw inboedel gedekt als je deze hebt meeverzekerd. Ook diefstal van onderdelen van de woonboot zoals materialen en grondstoffen bestemd voor de woonboot zijn gedekt. Er moet dan wel sprake zijn van braak aan een afgesloten ruimte van de woonboot of afgesloten bergruimte aan de wal.

Keuze: inboedel

Als je Inboedel hebt meeverzekerd ben je onder andere verzekerd voor schade aan of verlies van jouw inboedel door brand, schroeien, explosie, blikseminslag, overspanning/inductie, rook en roet uit een verwarmingsinstallatie, storm, vorst, directe neerslag, water/stoom, olie, diefstal/inbraak, beroving/afpersing, vandalisme, relletjes en aanrijding/aanvaring.

Verplaatsen van jouw woonboot

Als schade ontstaat tijdens het verplaatsen van jouw woonboot, dan is dit verzekerd als de afstand maximaal 15 kilometer bedraagt en als jouw woonboot volgens de geldende voorschriften wordt verplaatst door een professioneel sleepbedrijf.

Waardegarantie Inboedel

Op jouw woonbootverzekering is een waardegarantie van toepassing voor jouw inboedel. De waardegarantie bepaalt tot welk bedrag wij schade maximaal vergoeden, ongeacht wat de werkelijke waarde van jouw inboedel is. De verzekerde waarde staat op jouw polisblad.

Wat is niet verzekerd?

In het algemeen niet verzekerd

Je bent onder andere niet verzekerd voor schade door: - aardbeving
- ander of niet-toegestaan gebruik
- atoomkernreacties
- constructie- en/of bouwfouten (*)
- molest
- overstroming (*)
- slecht onderhoud/slijtage
- verhuur
- vocht- en waterdoorlating
- vulkanische uitbarsting
- wind anders dan storm
* brand/explosie hierdoor is wel verzekerd

Opzet

Je bent niet verzekerd voor schade door opzet van jezelf, jouw echtgenoot/echtgenote of partner, jouw kinderen of jouw huisgenoten.

Asbest

Je bent niet verzekerd voor kosten voor het vervangen van delen van daken van asbest en/of panelen van asbest die niet beschadigd zijn.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen Risico

- Het standaard eigen risico is  100 voor schade aan de inboedel of de woonboot. - Bij storm is het eigen risico  200 per gebeurtenis.
- Bij het verplaatsen van jouw woonboot is het eigen risico  1.000 per gebeurtenis.
- Als je alleen glasschade hebt, dan heb je geen eigen risico.
- Het eigen risico is  450 voor schade aan de inboedel bij het verplaatsten van de woonboot.

Inboedel buiten jouw woonboot

Inboedel van jouw woonboot in een bijgebouw is verzekerd tot maximaal  5.000 per gebeurtenis. Als jouw inboedel in een andere woning staat die permanent wordt bewoond is deze na zes maanden niet meer verzekerd.

Inboedel onder afdaken, op balkons of in de tuin

Als jouw inboedel onder afdaken, op balkons of in de tuin staat die bij jouw woonboot hoort ben je beperkt verzekerd voor schade aan tuinmeubelen, losstaande antennes en schotels, vlaggenstok en vlag, en wasgoed en droogrek. Je bent dan alleen verzekerd voor schade of verlies van deze inboedel door brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen en meteoorstenen.

Overige beperkingen

- inboedel tijdelijk opgeslagen: max 12 maanden - inboedel in een auto/aanhanger/caravan/kampeerauto/motor in Nederland: max  5.000 (diefstal na inbraak max  250)
- geld en geldswaardig papier: max  1.000
- zonweringen, (schotel)antennes, vlaggenstokken, buitenlampen, uithangborden:
max  1.000 (alleen voor schade door brand/storm)
- gehuurde inboedel: max  2.500.
Bedragen gelden per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Jouw woonboot is verzekerd als jouw ligplaats in Nederland is, zoals ook vermeld op jouw polisblad.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte in geval van diefstal of een misdrijf. Geef veranderingen van jouw gegevens of in het gebruik van je woonboot zo snel mogelijk door.

Hoe en wanneer betaal ik?

Je betaalt jouw premie vooraf via automatische incasso. Je kunt kiezen of je jouw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd. Je kunt jouw verzekering dagelijks opzeggen. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop jouw verzekerd stopt. Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je jouw premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via ons online formulier, telefonisch 088-6630663, via chat of via jouw verzekeringsadviseur. Voor meer informatie over opzeggen zie: https://www.nn.nl/Particulier/Verzekeren/Schadeverzekeringopzeggen.htm.