Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u voor uw werk op reis bent. Elke reis mag maximaal 180 dagen duren. U kunt de verzekering afsluiten voor uzelf en voor uw personeel dat in opdracht van het bedrijf op reis gaat.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie, dan is het geen standaardproduct. In zo’n geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Als u op reis hulp nodig heeft, dan regelt onze Alarmcentrale dat. Na een ongeluk, ziekte of materiële schade regelen we hulp en vergoeden we de schade. De verzekerde bedragen staan in de polis.

Wie is verzekerd?

Deze verzekering geldt voor iedereen die in dienst is van het bedrijf. Ook voor stagiairs en hulpkrachten die zijn ingehuurd door het bedrijf.

Keuze: medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op de zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Keuze: bagage

Verzekerd tot maximaal € 5.000,-per persoon voor persoonlijke bezittingen, en hetzelfde bedrag voor zakelijke spullen. Voor sommige zaken gelden maximum vergoedingen per object. Geld en bankpassen zijn verzekerd tot maximaal € 250,- per persoon per reis.

Keuze: uitgesloten sectoren

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwacht niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die u al heeft gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als u een reis moet afbreken, bij ziekenhuisopname of bij vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u onzorgvuldig met uw spullen omgaatOok opzettelijk door u veroorzaakte schade is niet gedekt.

Privé-reizen

Deze verzekering is niet voor privé reizen

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies gekregen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voordat u vertrok? Dan is de reis niet verzekerd.

Ongevallen

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor de verschillende dekkingen gelden verschillende eigen risico's. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In uw polisvoorwaarden staat exact wanneer u de verzekering kunt opzeggen en met welke opzegtermijn. In ieder geval kunt u de verzekering na het eerste jaar dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.