Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat daarbij om schade door onder andere brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

De Nedasco Stapelpolis Inboedelverzekering verzekert uw spullen zoals meubels, kleding, sieraden, audiovisuele en computerapparatuur, muziekinstrumenten, kunst en antiek.

Verzekerd bedrag

We vergoeden meestal de nieuwwaarde van uw spullen. Zijn deze bij schade minder waard dan 40% van de nieuwwaarde? Dan krijgt u de dagwaarde. Voor kunst en antiek geldt de zeldzaamheidswaarde.

Een overzicht vindt u "hier."

Extra informatie

Nieuwwaarde is het bedrag waarvoor u de spullen nieuw kunt kopen. Dagwaarde is de waarde van de spullen vlak voor het moment van de schade.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Binnenshuis zijn uw sieraden standaard verzekerd tot € 6.000,-. Voor een hoger verzekerd bedrag betaald u extra premie.

Extra informatie

Ook buitenshuis zijn uw sieraden verzekerd. Hiervoor geldt een standaard verzekerd bedrag van € 2.500,-. Voor een hoger verzekerd bedrag betaalt u extra premie.

(Audio-) apparatuur

Binnenshuis zijn uw audiovisuele en computerapparatuur standaard verzekerd tot € 10.000,-. Voor een hoger verzekerd bedrag betaalt u extra premie.

Extra informatie

Ook buitenshuis zijn uw audiovisuele en computerapparatuur verzekerd. Hiervoor geldt wel een standaard verzekerd bedrag van € 5.000,-. Voor een hoger bedrag betaalt u extra premie.

Spullen buiten huis

Wij vergoeden schade aan spullen in schuren, tuinen en op balkons.

Extra informatie

Hiervoor gelden andere voorwaarden dan bij schade binnenshuis.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat door bijvoorbeeld een aardbeving, slijtage, constructiefouten of eigen opzet is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bekijk de polisvoorwaarden of vraag uw verzekeringsadviseur om advies. Zo bepaalt u of deze inboedeldekking bij uw situatie past.

Eigen risico

Bij sommige schades betaalt u een eigen risico. Laat u de schade repareren via MultiHerstel? Dan betaalt u de helft van uw eigen risico.

Extra informatie

MultiHerstel is een uitgebreid netwerk van schadeherstellers.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel/uw spullen in uw woning in Nederland.

Extra informatie

Er  kunnen bijzondere situaties zijn waarbij er ook dekking geldt buiten uw woning. Bijvoorbeeld bij verhuizing waarbij uw inboedel tijdelijk wordt opgeslagen bij een erkend verhuisbedrijf. Raagpleegt u onze voorwaarden in welke situatie u ook verzekerd bent buiten uw woning.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij maandbetaling is een automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Neemt u hiervoor contact op met uw verzekeringsadviseur.