Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal of een ongeval. De doorlopende reisverzekering is een jaar geldig. Een reis mag maximaal 90 dagen duren. Verlengen is mogelijk.

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van onze Hulpdienst. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan uw gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.

Medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op uw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Hulpdienst.

Extra informatie

Het gaat om het vergoeden van het verschil tussen zorgkosten die u moet betalen en waarvoor u al via uw zorgverzekering verzekerd bent (uw zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten).

Bagage

Bagage en kostbaarheden zijn verzekerd voor maximaal € 2.500,- per persoon en € 5.000,- voor alle verzekerden samen. Voor een aantal spullen in uw bagage en voor kostbaarheden geldt een maximum verzekerd bedrag.

Een overzicht vindt u hier.

Extra informatie

Voor schade aan uw bagage die is veroorzaakt door vallen of stoten geldt per reis een eigen risico die in mindering wordt gebracht op de maximale vergoeding.

Pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper, of motor, bent u verzekerd van hulp door de Hulpdienst. We vergoeden vervangend vervoer. En vervoer van uw kapotte vervoermiddel naar huis.

Ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Doorlopende annuleringsverzekering

Hebt u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan of moet u een reis onverwacht afbreken? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die u al hebt gemaakt en niet terugkrijgt tot een maximaal verzekerde reis- of huursom van € 3.500,- per reis.

Extra informatie

Extra annuleringskosten boven het standaard verzekerd bedrag van € 3.500,- zijn tegen een premietoeslag mee te verzekeren.

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd.

Keuze: Zakenreis

Zakenreis is mee te verzekeren. U bent verzekerd voor reizen met een zakelijke bestemming, waarbij u een zakenrelatie bezoekt of een beurs, seminar of congres bezoekt.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude of als u onzorgvuldig met uw spullen omgaat.

Bijzondere sporten

Een aantal zeer risicovolle sporten verzekeren wij in het geheel niet. Bekijk de polisvoorwaarden of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de Hulpdienst.

Eigen risico

Vergoeden we schade aan bagage die veroorzaakt is door vallen of stoten? Dan brengen we per reis een eigen risico van € 100,- in mindering op de maximale vergoeding.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor reizen in de hele wereld. Kijk voor de Hulpverlening Motorrijtuig op uw groene kaart. U bent verzekerd binnen de landen die op de groene kaart staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij maandbetaling is een automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Neemt u hiervoor contact op met uw verzekeringsadviseur.