Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing.

Wat is verzekerd?

De Nedasco Stapelpolis Woonhuisverzekering verzekert uw woonhuis, garage en schuren bij schade. Wanneer er waardegarantie van toepassing is bent u altijd voor het juiste bedrag verzekerd.

Verzekerd bedrag

Uw woonhuis is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van uw woning.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de hoogte van de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Glas

Ruiten die bedoeld zijn om daglicht door te laten zijn meeverzekerd.

Tuin

Schade aan uw tuin door onder andere brand, explosie en directe blikseminslag is standaard verzekerd.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is onder voorwaarden standaard verzekerd.

Vandalisme

Schade door vandalisme in uw woning is standaard verzekerd.

Extra informatie

Iemand dringt uw woning binnen zonder dat u daarvoor toestemming hebt gegeven en beschadigt uw woning opzettelijk, of vernielt uw woning uit vernielzucht.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat door bijvoorbeeld een aardbeving, achterstallig onderhoud, slijtage, constructiefouten of eigen opzet is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bekijk de polisvoorwaarden of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Bij sommige schades betaalt u een eigen risico. Wordt de schade via MultiHerstel gerepareerd? Dan verminderen wij uw (eventuele) eigen risico met de helft of komt uw (eventuele) eigen risico te vervallen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om uw schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij maandbetaling is een automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Neemt u hiervoor contact op met uw verzekeringsadviseur.