Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering zorgt ervoor dat u hulp krijgt bij ziekte, ongeval of overlijden van u, uw reisgenoten of familieleden die thuis zijn. U kunt de reisverzekering uitbreiden met verschillende dekkingen die passen bij uw reisgedrag.

Wat is verzekerd?

SOS kosten: U krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan uw gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden. Daarnaast bent u verzekerd voor de extra dekkingen die u hebt gekozen.

Medisch

Geneeskundige kosten: U hebt recht op vergoeding van medische kosten in het buitenland. Ook vergoeden we het verplichte eigen risico van uw zorgverzekering.

Bagage

Bagage: U bent verzekerd voor schade, vermissing of diefstal van uw bagage. De maximale vergoeding is € 2.500,- per persoon per reis. We vergoeden per reis maximaal € 5.000,- voor alle verzekerden tezamen. Voor bepaalde bagage kan een specifieke maximering van toepassing zijn. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel. 

Een overzicht vindt u hier.

Pech op reis

Autohulp: Bij pech of een ongeval met eigen vervoer krijgt u hulp. Als het nodig is, regelen en vergoeden we vervangend vervoer. Ook zorgen we voor vervoer van uw defecte voertuig naar huis. Schade aan of diefstal van uw vervoermiddel is niet verzekerd. Deze dekking is geldig in de landen op het internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) van het voertuig.

Keuze: ongevallen

Krijgt u tijdens uw reis een ongeval waardoor u blijvend invalide wordt of overlijdt, dan heeft u recht op een eenmalige uitkering.

Doorlopende annuleringsverzekering

Doorlopende annuleringsverzekering : We vergoeden de kosten die de reisorganisatie u in rekening brengt bij een annulering. Ook als u een reis moet afbreken of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, ontvangt u een vergoeding. Verzekerde gebeurtenissen vindt u in de voorwaarden.

Zelf samengestelde reis

Dit is een reis die bestaat uit meerdere onderdelen (b.v. vlucht, bus transfer, hotel), die u zelf heeft geboekt bij verschillende reisorganisaties. Als één van die onderdelen uitvalt, dan moet u vaak extra kosten maken om op uw bestemming te komen. Wij vergoeden die kosten tot maximaal € 500,- p.p.

Keuze: Zakenreis

Met deze aanvullende dekking bent u ook verzekerd tijdens zakenreizen. De werkzaamheden die verzekerd zijn, zijn opgenomen in de voorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder vindt u de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor u geen recht hebt op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Alle uitsluitingen vindt u in de voorwaarden.

Bijzondere sporten

Bij deelname aan wedstrijden en het beoefenen van sommige sporten (zoals gevechtssporten) bent u niet verzekerd.

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd.

Zakenreis

Zakenreis : als er schade ontstaat tijdens zakenreizen of vrijwilligerswerk (tenzij u voor de dekking Zakenreis kiest).

Fraude

Wij keren niet uit als u ons opzettelijk probeert te misleiden. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op reis gaat u voorzichtig met uw bagage om. Als blijkt dat u zich niet verantwoordelijk hebt gedragen ten opzichte van reisgenoten en andere mensen en hun eigendommen, dan krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Het eigen risico hangt af van hoeveel keer per kalenderjaar u vraagt om een schadevergoeding. Bij de eerste vergoeding in een kalenderjaar is het eigen risico € 0,-. Bij elke volgende vergoeding in dat kalenderjaar is het eigen risico € 250,-. Voor schade door vallen of stoten geldt een standaard eigen risico van € 100,-. Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Maximale vergoedingen

Voor verschillende verzekerde onderdelen van de reis- en annuleringsverzekering gelden maximale vergoedingen. Deze vindt u in de voorwaarden.

Extra informatie

Gebeurt er iets en heeft u hulp nodig? Bel dan altijd eerst onze alarmcentrale. Als u dit niet doet, dan krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd tijdens uw reizen, waar ook ter wereld. Bij reizen in Nederland bent u alleen verzekerd bij een vooraf geboekte reis. Alle spelregels leest u in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U hoort zoveel mogelijk te doen om de schade te voorkomen en te beperken. Bel in geval van nood zo snel mogelijk de alarmcentrale. Doe aangifte bij de politie als er sprake is van verlies, diefstal of vermissing van bagage. U moet de schade kunnen aantonen.

Extra informatie

Meld de schade zo snel mogelijk bij ons. In de voorwaarden vindt u per gebeurtenis de termijn waarbinnen u de schade moet melden. Daar vindt u ook de overige verplichtingen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt uw premie per maand of per jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. U dient de premie te hebben betaald om een schade te kunnen claimen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op de polis staat. De dekking gaat in als u of een andere verzekerde het huisadres verlaat voor een reis en eindigt bij terugkeer op het huisadres. De reis mag maximaal 180 dagen duren.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het eerste jaar kan u de verzekering alleen opzeggen binnen de bedenktermijn van 14 dagen. Na het eerste jaar kan u de verzekering opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Neem hiervoor contact met ons op.