Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen auto.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je met je auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Wanneer je door een verkeersongeval niet verder kunt rijden met je auto kun je onze Hulpdienst inschakelen. Wij zorgen ervoor dat je geholpen wordt. Dit kan zijn berging, slepen, of vervoer van jouw auto, de bestuurder, passagiers en bagage naar een adres in Nederland. Bij hulpverlening in het buitenland gelden andere voorwaarden.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de auto krijg je de nieuwwaarde, aanschafwaarde of huidige marktwaarde minus de restwaarde van de auto. Dit is afhankelijk van de gekozen dekking en de ouderdom van de auto.

Reparatie

Bij alle schade heb je vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Je mag een eigen garage of dealer kiezen of je maakt gebruik van onze aangesloten herstelbedrijven. Maak je gebruik van onze aangesloten herstelbedrijven, dan heeft dit voordelen voor je. Bijvoorbeeld, vervangend vervoer, haal- en brengservice en een lager eigen risico of geen eigen risico.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Je bent verzekerd voor ruitreparatie of -vervanging. Kies je om via een bij ons aangesloten glashersteller je schade te laten repareren? Dan heb je geen eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan tellen we dat hierbij op.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal, inbraak of joyriding is verzekerd. Er kunnen beveiligingseisen gelden voor je auto, afhankelijk van de leeftijd en catalogusprijs van de auto.

Schade aan eigen auto

Je bent verzekerd voor de schade aan je eigen auto. Ook als het je eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

Je kunt kiezen of je pechhulp meeverzekert. Met deze dekking ben je verzekerd voor pechhulp in Nederland (inclusief je eigen woonplaats) en in het buitenland. Bijvoorbeeld, een noodreparatie langs de weg, pech door eigen schuld, berging, slepen of vervoer van je auto, de bestuurder, passagiers en bagage naar een adres in NL of je vakantiebestemming.

Keuze: uitbreiding nieuwwaarde of aanschafwaarderegeling

Standaard is je auto verzekerd voor 1 jaar nieuwwaarde of aanschafwaarde. Je kunt deze termijn uitbreiden naar 3 jaar. Hiervoor gelden verschillende voorwaarden. Deze lees je in de polisvoorwaarden.

Keuze: vrije reparatiekeuze

Je kunt kiezen om de schade te laten repareren door een eigen garage of dealer. Wil je dan geen verhoogd eigen risico, dan kun je met deze dekking het verplichte eigen risico afkopen.

Wat is niet verzekerd?

Bij schade door opzet, rijden zonder rijbewijs, onder invloed van alcohol, drugs, lachgas of medicijnen. En ook bij schade als er sprake is van verhuur, vervoer tegen betaling of zakelijk gebruik.

Fraude, strafbare activiteiten, molest

Je bent ook niet verzekerd wanneer je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt, of als er bij schade sprake is van criminele en strafbare feiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor schade aan de bestuurder en inzittenden kun je kiezen voor de aanvullende Schadeverzekering voor Inzittendenverzekering.

Eigen risico

Je kunt naast het verplichte eigen risico kiezen voor een vrijwillig eigen risico van  300,  500 of  1.000. Voor bestuurders jonger dan 24 jaar geldt bij volledig casco schades altijd een verplicht extra eigen risico van  250. Dit is alleen het geval als deze bestuurder niet als regelmatige bestuurder is opgegeven.

Beveiliging

Soms gelden er beveiligingseisen. Als deze van toepassing zijn, staan ze op je polis vermeld. Als niet aan de vereiste beveiliging is voldaan, dan keren wij niet altijd uit.

Reparatie

Je kunt kiezen waar je de schade laat repareren. Kies je voor reparatie bij een van onze aangesloten herstelbedrijven, dan heb je geen eigen risico bij schade aan je auto en bij reparatie van de ruit.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israƫl, Marokko, Tunesiƫ en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen tot maximaal 80%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen met een brief of e-mail via je verzekeringsadviseur. De verzekering eindigt op de dag die je opgeeft. Is je opzegging pas ontvangen na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop de opzegging is ontvangen.