Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) vergoedt schade die u met uw auto aan anderen veroorzaakt en is een wettelijk verplichte verzekering. Een aanhanger of caravan die achter de verzekerde auto hangt, is ook meeverzekerd. 

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Dit is een wettelijk verplichte verzekering. Je bent verzekerd als je met jouw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. In sommige gevallen ben je ook verzekerd als je schade toebrengt aan een andere auto waarvan jij de eigenaar of houder bent. 

Hulpverlening na een ongeval

Wanneer je door een verkeersongeval niet verder kunt rijden met je auto ku je onze Hulpdienst inschakelen. Wij zorgen ervoor dat je geholpen wordt. Dit kan zijn berging, slepen, of vervoer van jouw auto, de bestuurder, passagiers en bagage naar een adres in Nederland. Bij hulpverlening in het buitenland gelden andere voorwaarden.

Extra informatie

Ook in geval van brand, diefstal of een andere plotselinge oorzaak van buitenaf en je kunt niet verder rijden, heb je recht op hulpverlening.

Keuze: Schadeverzekering inzittenden

Je kunt kiezen om schade aan de inzittenden en hun spullen te verzekeren bij een verkeersongeval met de verzekerde auto.

Extra informatie

Het verzekerde bedrag bedraagt maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis voor alle getroffen verzekerden samen. Bij het niet dragen van een veiligheidsgordel is de uitkering 25% lager.  

Keuze: Hond aan boord

Je kunt kiezen om de schade aan je eigen hond(en) te verzekeren als zij gewond raken of gedood worden bij een ongeval met uw auto. Wij vergoeden bijvoorbeeld de kosten van de dierenarts of de begrafeniskosten als gevolg van het auto ongeval.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, rijden zonder rijbewijs, onder invloed van alcohol, drugs, lachgas of medicijnen. En ook bij schade als er sprake is van verhuur, vervoer tegen betaling of zakelijk gebruik. 

Extra informatie

U bent ook niet verzekerd wanneer u bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt, of als er bij schade sprake is van criminele en strafbare feiten. Ook niet als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je ook schades verzekeren aan je auto zelf? Dan kun je kiezen voor een Beperkt Casco of Volledig Casco dekking. Voor schade aan de bestuurder en inzittenden kun je kiezen voor de aanvullende Schadeverzekering voor Inzittendenverzekering.

Hulpverlening

De kosten voor Hulpverlening worden alleen vergoed als je vooraf toestemming hebt gekregen van de Hulpdienst om deze kosten te maken en de hulpverlening wordt georganiseerd via de Hulpdienst.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen tot maximaal 80%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met een brief of e-mail via uw verzekeringsadviseur. De verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Is uw opzegging pas ontvangen na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop de opzegging is ontvangen.