Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je aanhanger. Zoals een aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer of bagagewagen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je aanhanger verzekerd is.

Diefstal of total loss

Je  aanhangwagen is verzekerd tegen schade of verlies  door botsen, slippen, omslaan, van de weg of te water raken, diefstal, total loss of enig ander van buiten komend onheil, op basis van dagwaarde.  De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.
Diefstal is alleen verzekerd als de aanhanger op slot staat. 

Keuze: reparatie

Je kiest zelf wie de schade repareert. Op de Nh1816 website kun je een reparateur bij jou in buurt vinden.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens verhuur. Let op: schade aan, of diefstal van, spullen in de aanhanger is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt standaard een eigen risico van € 150 per schadegebeurtenis.  

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in heel Europa en in de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.