Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die je met je bromfiets, scooter, snorfiets aan anderen veroorzaakt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen. Bijvoorbeeld een cascoverzekering die ook de schade aan je eigen bromfiets verzekert.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je bromfiets verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je bromfiets veroorzaakt aan anderen of aan andermans auto, bromfiets of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss krijg je de dagwaarde vergoed. De dagwaarde is de waarde van de bromfiets op het moment dat de schade ontstond.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd.

Keuze: schade aan je bromfiets

Kies je voor een cascoverzekering, dan is alle schade aan je eigen bromfiets ook verzekerd. Ook als de schade je eigen schuld is.

Korting voor schadevrij rijden

De korting die je met schadevrij rijden op je bromfiets bij Nh1816 hebt opgebouwd, kun je meenemen als je bij ons na je bromfiets ook je auto of motor verzekert.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. Als je de bromfiets niet voldoende hebt beveiligd tegen diefstal. Als je bromfiets in beslag wordt genomen. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Rijdt er iemand anders op de bromfiets, die jonger is dan 24? Dan is schade niet verzekerd.

Eigen risico

Bij schade aan je eigen bromfiets geldt een eigen risico van 10% van de cataloguswaarde, met een minimum van € 150,- per schadegebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland, Belgie en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door aan je verzekeringsadviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.