Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je camper. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je camper verzekerd is en voor welke dekking je aanvullend kunt kiezen.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je met je camper veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Is je camper na een aanrijding beschadigd? Of is de bestuurder gewond geraakt? En kun je daardoor niet verder rijden! Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening als de Nh1816 Hulpdienst daarvoor is ingeschakeld.

Extra informatie

Denk aan bergings-, sleep- of vervoerskosten van de camper of bagage. Of taxikosten om de bestuurder of passagiers thuis te brengen.

Keuze: reparatie

Kies je voor een beperkt of volledig cascoverzekering? Dan  vergoeden wij de reparatiekosten bij een gedekte schade. Behalve als de camper technisch of economisch total loss is. Dan vergoeden wij de waarde van de camper minus de waarde van de restanten. Overleg met je verzekeringsadviseur welke dekking voor jou de beste keuze is.

Extra informatie

Met technisch total loss van de camper bedoelen wij dat de camper technisch niet meer in een staat is om veilig mee te rijden en reparatie onmogelijk of onverantwoord is. Met economisch total loss bedoelen wij dat de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil tussen de waarde van de camper direct voor de gebeurtenis en de waarde van de restanten na de gebeurtenis

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de camper krijg je de dagwaarde. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond en is onder andere afhankelijk van de leeftijd van je voertuig. Wordt je camper gestolen? Dan vergoeden wij de schade alleen als de auto goed beveiligd was. Raadpleeg de polisvoorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Keuze: inboedel

Spullen in de camper zijn verzekerd. Zoals servies, beddengoed en kleding. Of we de schade vergoeden, hangt af van hoe de spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht). En of je camper op slot was. 

Keuze: ruitschade

Wij vergoeden de kosten van ruitreparatie of -vervanging alleen als die via een bij Nh1816 aangesloten ruitherstelbedrijf of garage is uitgevoerd. Bij reparatie met een harsinjectie betaal je geen eigen risico. Wordt een ruit vervangen, dan geldt een eigen risico van € 65,- per schadegebeurtenis. Dit valt onder de Beperkt Cascodekking.

Keuze: schade aan eigen camper

Schade aan je eigen camper is verzekerd als je kiest voor een volledig cascoverzekering. Kies je voor een beperkt casco verzekering dan is niet alle schade aan je eigen camper verzekerd. je bent bijvoorbeeld niet verzekerd voor schade aan je eigen camper door een verkeersongeval (aanrijding) die jij veroorzaakt. Daarvoor is de volledig cascoverzekering.

Wanneer keren wij niet uit?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs is niet verzekerd. Ook schade door misbruik van alcohol of drugs en schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling is niet verzekerd. 

Pechhulp

Pechhulp is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

{Meest voorkomende vraag, klacht of misverstand.}

Eigen risico

Voor schade die valt onder de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) dekking en voor hulpverlening geldt geen eigen risico. Bij schade aan je camper is het eigen risico € 135,- per schade. Voor ruitvervanging is het eigen risico € 65,- per schade.

Waar en hoe lang bent u verzekerd?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa. We vergoeden de schade alleen als je niet langer dan twee (2) maanden aaneengesloten in het buitenland verblijft.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa. We vergoeden de schade als u niet langer dan twee (2) maanden aaneengesloten in het buitenland verblijft.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door aan je verzekeringsadviseur. 

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.