Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je camper. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je camper verzekerd is en voor welke dekking je aanvullend kunt kiezen.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je camper veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Hieronder vallen onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring en noodreparaties. Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Keuze: reparatie

Reparatie van schade aan je camper is verzekerd als je kiest voor een beperkt of voor een voleledig cascoverzekekring. Ook als de schade je eigen schuld is. Je betaalt hiervoor een eigen risico. Overleg met je verzekeringsadviseur welke dekking voor jou de beste keuze is. 

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de camper krijg je de dagwaarde. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond en is onder andere afhankelijk van de leeftijd van je voertuig. Wordt je auto gestolen? Dan vergoeden wij de schade alleen als de auto goed beveiligd was. Raadpleeg de polisvoorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Keuze: inboedel

Spullen in de camper zijn verzekerd. Zoals servies, beddengoed en kleding. Of we de schade vergoeden, hangt af van hoe de spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht). En of je camper op slot was. 

Keuze: ruitschade

Vergoeding van de ruitreparatie of -vervanging. Dit valt onder de Beperkt Cascodekking.

Keuze: schade aan eigen camper

Schade aan je camper is verzekerd als je kiest voor een beperkt of voor een voleledig cascoverzekekring. Ook als de schade je eigen schuld is. Je betaalt hiervoor een eigen risico. Overleg met je verzekeringsadviseur welke dekking voor jou de beste keuze is.

Wanneer keren wij niet uit?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs is niet verzekerd. Ook schade door misbruik van alcohol of drugs en schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling is niet verzekerd. 

Pechhulp

Pechhulp is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

{Meest voorkomende vraag, klacht of misverstand.}

Eigen risico

Voor schade die valt onder de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) dekking en voor hulpverlening geldt geen eigen risico. Bij schade aan je camper is het eigen risico € 135,- per schade. Voor ruitvervanging is het eigen risico € 65,- per schade.

Waar en hoe lang bent u verzekerd?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa. We vergoeden de schade alleen als je niet langer dan twee (2) maanden aaneengesloten in het buitenland verblijft.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa. We vergoeden de schade als u niet langer dan twee (2) maanden aaneengesloten in het buitenland verblijft.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door aan je verzekeringsadviseur. 

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.