Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je caravan. Of schade die je caravan veroorzaakt. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen. Zoals bijvoorbeeld een ruimere nieuwwaarde dekking, een hagel / neerslag schade dekking en/of voor de inboedel en/of accessoires.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je caravan verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, vervangend verblijf, vervoer naar huis bij een ongeval en noodreparaties.

Diefstal of total loss

Je caravan is een jaar voor nieuwwaarde verzekerd. Tegen een premietoeslag kun je die uitbreiden tot 5 jaar. Is je caravan 2e hands gekocht bij een Bovag caravanbedrijf, dan kun je drie jaar lang de aankoopwaarde verzekeren. Informeer bij je adviseur naar de mogelijkheden.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare caravan. De aankoopwaarde is gelijk aan het bedrag dat je voor de caravan hebt betaald.

Reparatie

Je kiest zelf wie de schade repareert. Op www.nh1816.nl/schadeherstellers vind je een reparateur bij jou in de buurt.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, bliksem, een overstroming of storm is verzekerd.

Keuze: schade door hagel en storm

Schade door hagel en storm is verzekerd. Heft je caravan een hagel werend dak, dan krijg je korting op de premie voor deze dekking.

Keuze: inboedel

Spullen in de caravan kun je verzekeren. Zoals servies, beddengoed en kleding. Of we de schade vergoeden, hangt af van hoe kostbare spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht). En of je caravan op slot was.

Keuze: uitrusting

Schade aan bijvoorbeeld een luifel, voortent, fietsendrager, ‘mover’, bijzettent of schotelantenne is verzekerd. je Moet de waarde van deze spullen dan wel bij de aanvraag hebben opgegeven.

Vervangende caravan

Gaat je caravan verloren of raakt die beschadigd waardoor je niet meer kunt rijden of die onbewoonbaar is geworden, dan vergoeden wij de huurkosten van een vervangende caravan. Deze vergoeding bedraagt € 125,- per dag met een maximum van € 1.750,- per schadegebeurtenis.

Extra informatie

In het buitenland geldt deze dekking alleen als de caravan niet langer dan 6 maanden aaneengesloten in het buitenland verblijft.

Stalling

De caravan is in een stalling verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Is de caravan aan de auto gekoppeld? Dan gelden dezelfde uitsluitingen als bij een autoverzekering. We vergoeden bijvoorbeeld geen schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Extra informatie

Als je caravan zakelijk wordt verhuurd, langer dan 6 maanden aaneengesloten buiten Nederland is, als je onvoldoende onderhoud pleegt, of als je de caravan niet goed beveiligd hebt, vergoeden we geen schade.

Pechhulp

Pechhulp kun je niet meeverzekeren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als je caravan aan je auto is gekoppeld, dan valt schade die door je caravan wordt veroorzaakt onder de dekking van je autoverzekering. Op de camping valt die schade onder je aansprakelijkheids- of caravanverzekering.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico als je een schade laat repareren door een samenwerkend caravan schadeherstelbedrijf. Zie www.nh1816.nl/ schadeherstellers Kies je een niet-aangesloten schadehersteller, dan betaal je bij schade een eigen risico van € 250,-.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door aan je verzekeringsadviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso.

 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.