Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je rechtshulp van DAS Rechtsbijstand bij een onverwacht juridisch conflict. Ook proceskosten, de kosten van onafhankelijke deskundigen etc vallen onder de dekking. De rechtshulp die je op basis van deze verzekering krijgt, wordt verleend door juristen in dienst van DAS Rechtsbijstand.

Wat is verzekerd?

De modules Consument en Wonen vormen de basisdekking van de Flexpolis. De basisdekking is uit te breiden met de modules Verkeer en Inkomen. Vraag advies aan je verzekeringsadviseur over de juiste samenstelling van jouw Flexpolis.

Keuze: verkeer

Geeft onder andere juridische hulp als je schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan je auto door iemand anders.

Letsel

Bij conflicten die over het verhalen van letselschade op een ander gaan, krijg je rechtshulp. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Wonen

Geeft juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van je woning. Of conflicten met buren of de overheid over je woning.

Keuze: werk en inkomen

Geeft onder andere juridische hulp bij een conflict met een werkgever of uitkeringsinstantie.

Aankopen

Geeft juridische hulp als je een conflict hebt over spullen die je als consument koopt. Of over bijvoorbeeld een vakantieboeking of met (energie of telecom) dienstverleners.

Familie en relaties

Geeft juridische hulp bij een conflict over een erfenis en zaken die te maken hebben met personen- of familierecht.

Wat is niet verzekerd?

Er wordt onder andere geen rechtshulp verleend als je een conflict te laat meldt. Ook bij opzet, bestaande conflicten, conflicten die zijn ontstaan voordat de verzekering werd afgesloten en bij zakelijke conflicten, wordt geen rechtshulp verleend.

Fiscaal en vermogen

Bij conflicten die over vermogensbeheer en fiscale kwesties gaan of over geld dat je hebt uitgeleend, krijg je geen rechtshulp.

Woningverhuur

Bij conflicten die over het verhuren van een woning gaan, krijg je geen rechtshulp.

Echtscheiding

Bij conflicten die over echtscheiding gaan, krijg je geen rechtshulp.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is geen wachttijd bij deze verzekering.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de kosten die DAS maakt voor jouw juridische hulp. Dit maximum kan per dekkingsonderdeel variĆ«ren. Raadpleeg de polisvoorwaarden. Je krijgt geen juridische hulp als het financieel belang van jouw zaak over minder dan  175,- gaat.

Keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Kies je daarvoor in plaats van de hulp van een DAS jurist, dan gelden speciale voorwaarden, maximum uitkeringsbedragen en een eigen risico. Raadpleeg de polisvoorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Eigen risico

Bij een Flexpolis kun je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van  100,- per verzoek om juridische hulp. Kies je voor dit vrijwillig eigen ririco, dan geldt dit niet bij meldingen die over verkeerszaken gaan.

Waar ben ik gedekt?

In welk gebied de verzekering geldt is afhankelijk van welke dekkingen je hebt verzekerd. Binnen een dekking kan dit per onderdeel variƫren. In de dekkingsoverzichten van de polisvoorwaarden staat vermeld welk dekkingsgebied bij welk verzekerd onderdeel hoort.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij DAS voordat je andere actie onderneemt en informeer je verzekeringsadviseur. DAS probeert het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering is dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzegbaar.