Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die je door of met je hobbytractor veroorzaakt. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering is verplicht.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of met je hobbytractor verzekerd is.

Verzekerd bedrag

De verzekerde bedragen voor de WA dekking zijn wettelijk vastgesteld. 

Wettelijke aansprakelijkheid WA

Als je met je hobbytractor schade veroorzaakt aan anderen of aan andermans motorrijtuig of spullen ben je daarvoor aansprakelijk. Voor deze aansprakelijkheid is een WA verzekering wettelijk verplicht.

Welke schade is ook verzekerd

Valt lading van de tractor of van een aangekoppelde aanhanger? Dan ben je verzekerd voor de schade die de lading aan een ander veroorzaakt. Dit geldt niet voor schade die ontstaat tijdens laden en lossen.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade ontstaan door opzet of bij rijden zonder rijbewijs en door misbruik van alcohol of drugs. Schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling of als de hobbytractor zakelijk wordt gebruikt. Ook is niet verzekerd is schade die ontstaat tijdens deelname met de hobbytractor, met of zonder aanhanger, aan (carnavals)optochten. Schade ontstaan door graafwerkzaamheden. 

Diefstal of total loss

Dit is niet verzekerd.

Reparatie en ruitschade

Dit is voor de eigen hobbytractor niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Dit is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Ruitschade

Dit is niet verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Nederland en tot maximaal 50 kilometer van de Nederlandse grens in Duitsland en België.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door aan je verzekeringsadviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stopppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand..