Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je mobiele bungalow. Een mobiele bungalow is een stacaravan op een vaste plaats in Nederland. De mobiele bungalow moet jouw eigendom zijn, maar mag niet permanent worden bewoond of commercieel worden verhuurd

Wat is verzekerd?

Schade door brand, blikseminslag, ontploffing, storm, inbraak of diefstal is verzekerd. Bij schade worden ook de kosten van opruiming, om schade te beperken, expertisekosten en de kosten om een mobiele bungalow opnieuw te plaatsen vergoed.

Extra informatie

Je kunt kiezen uit verschillende extra dekkingen voor: beeld- en geluidsapparatuur glas neerslag

Verzekerd bedrag

Schade is verzekerd tot maximaal het verzekerd bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de waarde van de mobiele bungalow. We vergoeden de herstelkosten of maximaal de nieuwwaarde tot 10 jaar, de aankoopwaarde of de dagwaarde van de mobiele bungalow.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare mobiele bungalow. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Glas

We vergoeden schade aan het glas van de mobiele bungalow.  

Inboedel

We vergoeden schade aan spullen in de mobiele bungalow, zoals meubels. Je spreekt met ons af voor welk bedrag. De nieuwwaarde is verzekerd. Of de dagwaarde als de waarde van de spullen minder is dan 40% van de nieuwwaarde. Sieraden, kostbaarheden en antieke spullen kun je niet verzekeren.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van nieuwe, vergelijkbare spullen. De dagwaarde is de waarde van de spullen op het moment dat de schade ontstond.

Bijgebouw

We vergoeden schade die je mobiele bungalow veroorzaakt aan bijgebouwen, bijvoorbeeld een tuinhuisje. En heb je je inboedel meeverzekerd? Dan is deze inboedel ook in het bijgebouw verzekerd.

(De)montage en opslag.

Je bent het hele jaar verzekekrd. Wordt je mobiele bungalow elk seizoen uit elkaar gehaald en ergens opgeslagen? Dan blijft die gewoon verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit bij slijtage, achterstallig onderhoud, constructiefouten, een aardbeving, of overstroming. Hetzelfde geldt voor schade door onvoorzichtigheid. De tuin is niet verzekerd. Ook spullen die buiten staan, zijn niet verzekerd.

Vandalisme

We vergoeden geen schade door vandalisme.

Verhuur

We vergoeden geen schade die ontstaat als je je recreatiewoning particulier verhuurt. Bijvoorbeeld als u uw recreatiewoning tijdelijk verhuurt aan vrienden of bekenden (zonder tussenkomst van een verhuurder).

Aansprakelijkheid

We vergoeden geen schade aan een ander waarvoor jij aansprakelijk bent. Bijvoorbeeld schade aan de auto van je buren door een losse dakpan.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Staat je mobiele bungalow in België, dan verzekeren wij die niet vanwege specifieke Belgische wetgeving.

Eigen risico

Bij stormschade geldt een eigen risico van twee promille van het verzekerd bedrag, met een minimum van € 227,- en een maximum van € 454,- per schadegebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering is voor mobiele bungalows in Nederland en Duitsland. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door aan je verzekeringsadviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.