Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt je juridische hulp van ARAG Rechtsbijstand bij het verhalen van schade aan je motorrijtuig op een derde na een verkeersongeluk. En bij conflicten over de reparatie van je vervoermiddel die daarmee verband houdt. Ook vergoedt ARAG proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor de gemachtigde bestuurder van het verzekerde motorrijtuig. Het moet gaan om een conflict dat ontstaat bij het verhalen van schade aan je motorrijtuig op een derde.

Keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Schade in het verkeer

Juridische hulp als je schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade die iemand anders veroorzaakt aan je auto, motor of camper.

Letselschade

Juridische hulp als je letselschade in het verkeer op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld als je gewond raakt bij een aanrijding.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over de reparatie van je vervoermiddel die verband houdt met door een derde veroorzaakte schade.

Wat is niet verzekerd?

Je bent niet verzekerd als je het conflict te laat meldt. Ook opzet, fraude en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meld een ongeluk of conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. Vul je een schadeformulier in? Zet daar zo veel mogelijk informatie in, ook over bijvoorbeeld letselschade.

Maximum kosten en drempel

ARAG vergoedt de kosten van juridische hulp onbeperkt bij conflicten binnen Europa en de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee. Heb je een conflict buiten dit gebied? Dan vergoedt ARAG maximaal 5.000,- euro. Er geldt geen minimum bedrag van  110,- om juridische hulp te kunnen krijgen.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd bij ongelukken in Europa en de landen om de Middelandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ARAG voordat je andere actie onderneemt. ARAG probeert het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaarlijks wilt betalen. Bij maand- of kwartaalbetaling kan dat alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering is dagelijks opzegbaar. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering is schriftelijk of per e-mail opzegbaar.