Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Voorbeelden van aanvullende dekkingen zijn: - een cascoverzekering; - een rechtsbijstandverzekering; - een ongevallenverzekering voor opzittenden; - een schadeverzekering voor opzittenden.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Voorbeelden van aanvullende dekkingen zijn: - een cascoverzekering; - een rechtsbijstandverzekering; - een ongevallenverzekering voor opzittenden; - een schadeverzekering voor opzittenden.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je motor veroorzaakt aan anderen of andermans auto, motor of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere transport van je motor, vervangend vervoer, vervoer naar huis bij een ongeluk en noodreparaties. Je kiest zelf hoe uitgebreid je je verzekert.

Keuze: diefstal of total loss

Bij een nieuwe motor krijg je de eerste drie jaar nieuwwaarde en daarna de dagwaarde. Bij een tweedehands motor krijg je de eerste 3 jaar de aanschafwaarde en daarna de dagwaarde.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare motor. De aanschafwaarde is wat je voor de motor betaalde. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging tot) diefstal / inbraak is verzekerd. En diefstal uit het bagagevak van de motor ook. De schade die we vergoeden, hangt af van het type motor. En of aan de gestelde beveiligingseisen is voldaan.

Keuze: schade aan je motor

Alle schade aan je eigen motor is verzekerd. Ook als de schade je eigen schuld is. Dit valt onder de Allriskverzekering.

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg met je motor. Hierbij gelden voorwaarden, zoals het bouwjaar van je motor. Je kunt kiezen voor een dekking in Nederland of in Europa.

Speciaal kenmerk

Heb je een beperkt cascoverzekering, dan is schade aan je motorkleding, -schoenen en -helm voor maximaal € 1.000,– meeverzekerd als je de waarde aan ons hebt opgegeven. Heb je een allriskverzekering, dan geldt die dekking voor maximaal € 1.500,–.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens racen, verhuur of vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Alleen bij schade aan je eigen motor betaal je een eigen risico van € 100,- per claim. Er geldt geen eigen risico als je schade veroorzaakt bij of aan een ander.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa en de landen rond de Middellandse Zee. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door aan je verzekeringsadviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je schadevrij rijdt, kun je premiekorting krijgen. Die bedraagt maximaal 80%. Als je een schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.