Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je oldtimer van 25 jaar of ouder. Het moet gaan om een auto die je niet dagelijks gebruikt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Je kunt de verzekering afsluiten als je maximaal 7.500 kilometer per jaar rijdt met je oldtimer.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je oldtimer veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, vervoer naar huis bij een ongeluk ontstaan door een schadegebeurtenis en noodreparaties. Je kiest zelf hoe uitgebreid je je verzekert.

Reparatie

Bij reparatie of herstel van je auto kun je terecht bij garages die met Nh1816 samenwerken. Kies je voor een garage van je voorkeur die niet bij ons aangesloten is, dan geldt een eigen risico. (Zie ook het onderwerp Eigen risico).

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss krijg je de taxatiewaarde. Dit is de waarde van de oldtimer die in een taxatierapport is vastgelegd. Een taxatierapport mag maximaal 12 maanden oud zijn. Bij total loss kun je het wrak terugkrijgen.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de (Beperkt) Cascoverzekering.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd. En diefstal uit de oldtimer ook. Dit valt onder de (Beperkt) Cascoverzekering. Hiervoor gelden beveiligingseisen.

Keuze: ruitschade

Wij vergoeden ruitreparatie of -vervanging alleen als die via een bij Nh1816 aangesloten ruitherstelbedrijf of garage is uitgevoerd. Kijk op www.nh1816.nl/schadeherstellers voor een reparateur in de buurt.

Keuze: schade aan je oldtimer

Als je een All Risk (volledig casco) verzekering hebt afgesloten, is alle schade aan je oldtimer verzekerd. Ook als de schade je eigen schuld is.

Keuze: UItbreidingsmogelijkheden

Je kunt je oldtimerverzekering uitbreiden met bijvoorbeeld een verhaalsrechtsbijstandverzekering, een ongevallen- of een schadeverzekering voor inzittenden. Overleg met je verzekeringsadviseur over alle mogelijkheden.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Pechhulp

Pechhulp kun je niet meeverzekeren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Een oldtimer kan alleen verzekerd worden op basis van een taxatierapport dat is gemaakt door een beëdigd taxateur.

Extra informatie

Je kunt je oldtimerverzekering uitbreiden met bijvoorbeeld een verhaalsrechtsbijstandverzekering, een ongevallen- of een schadeverzekering voor inzittenden. Overleg met je verzekeringsadviseur over alle mogelijkheden.

Eigen risico

Er is geen eigen risico behalve als je bij schadeherstel van je eigen voertuig kiest voor een garage die niet bij Nh1816 is aangesloten. Dan geldt een eigen risico van € 250,- per schadeclaim.

Extra informatie

Bij diefstal of total loss (ook van onderdelen en accessoires) bedraagt het eigen risico € 150,-. Je kunt eigen risico's niet afkopen. Raadpleeg de polisvoorwaarden of verzekeringsadviseur.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa. We vergoeden de schade als u minder dan {3} maanden aaneengesloten in het buitenland verblijft.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen [via telefoon][,] [schriftelijk] [of] [via onze website].