Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je oldtimer. Het moet gaan om een auto van 25 jaar of ouder die je niet dagelijks gebruikt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Je kunt je oldtimerverzekering uitbreiden met bijvoorbeeld een verhaalsrechtsbijstandverzekering, een ongevallen- of een schadeverzekering voor inzittenden. Overleg met je verzekeringsadviseur over alle mogelijkheden.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je oldtimer veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, vervoer naar huis bij een ongeluk ontstaan door een schadegebeurtenis en noodreparaties. Je kiest zelf hoe uitgebreid je je verzekert.

Reparatie

Bij schadeherstel van je olldtimer kun je terecht bij de garage van je keuze. Je motorrijtuig moet wel een echte oldimer zijn die wij volgens de polis als oldtimer hebben verzekerd. Vraag je adviseur naar de voorwaarden om een motorrijtuig als oldtimer te kunnen verzekeren.  

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss krijg je de taxatiewaarde. Dit is de waarde van de oldtimer die in een taxatierapport is vastgelegd. Een taxatierapport mag maximaal 12 maanden oud zijn. Bij total loss kun je het wrak terugkrijgen.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de (Beperkt) Cascoverzekering.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging tot) inbraak is verzekerd. En diefstal uit de oldtimer ook. Dit valt onder de (Beperkt) Cascoverzekering. Hiervoor gelden beveiligingseisen.

Keuze: ruitschade

Wij vergoeden ruitreparatie of -vervanging alleen als die via een bij Nh1816 aangesloten ruitherstelbedrijf of garage is uitgevoerd. Kijk op www.nh1816.nl/schadeherstellers voor een reparateur in de buurt.

Keuze: schade aan je oldtimer

Als je een All Risk (volledig casco) verzekering hebt afgesloten, is alle schade aan je oldtimer verzekerd. Ook als de schade je eigen schuld is.

Keuze: UItbreidingsmogelijkheden

Je kunt je oldtimerverzekering uitbreiden met bijvoorbeeld een verhaalsrechtsbijstandverzekering, een ongevallen- of een schadeverzekering voor inzittenden. Overleg met je verzekeringsadviseur over alle mogelijkheden.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Pechhulp

Pechhulp kun je niet meeverzekeren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Een oldtimer kan alleen verzekerd worden op basis van een taxatierapport dat is gemaakt door een beëdigd taxateur. Vraag je adviseur naar de voorwaarden.

Eigen risico

Bij diefstal of total loss (ook van onderdelen en accessoires) bedraagt het eigen risico € 150,-. Je kunt eigen risico's niet afkopen. Raadpleeg de polisvoorwaarden of verzekeringsadviseur.

Maximaal aantal kilometers per jaar

Je kunt de verzekering afsluiten als je maximaal 7.500 kilometer per jaar rijdt met je oldtimer.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa en de landen rond de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door aan je adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso..

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.