Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. U bent verzekerd tot een bedrag van  2.500.000.

Wat is verzekerd?

Jij, je gezinsleden en andere huisgenoten. Ook een au pair of 'witte werkster' (huispersoneel) en kinderen en/of een partner die in een verpleegtehuis wonen zijn verzekerd bij een gezinsdekking.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd tot een maximumbedrag van  25.000,- per schadegebeurtenis.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd tot maximaal  25.000,-.

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdieren bij iemand anders veroorzaken is verzekerd.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door een eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld veroorzaakt door een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Wij vergoeden schade aan spullen van anderen waarover een verzekerde de zorg heeft (opzicht). Wij geven een vergoeding van maximaal  25.000,- per schadegebeurtenis. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden. Raadpleeg de polisvoorwaarden of vraag advies aan je adviseur.

Schade door sport en spel

Schade die jij bij anderen veroorzaakt bij sport en spel waar de benadeelde niet zelf aan deelneemt, vergoeden wij tot maximaal  25.000,-. Ook als je daarvoor officieel niet aansprakelijk bent. Deze dekking geldt ook voor de mensen die meeverzekerd zijn.

Jagers aansprakelijkheid

Ben je jager? Dan kun je de particuliere aansprakelijkheidsverzekering uitbreiden met een dekking voor dat risico. Dat is namelijk niet standaard op een aansprakelijkheidsverzekering gedekt. Overleg hierover met je verzekeringsadviseur.

Wat is niet verzekerd?

Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om materiƫle schade aan je eigen spullen of die van je huisgenoten.

Schade door auto

De aansprakelijkheid voor schade door motorrijtuigen is niet verzekerd. Dit valt onder je verplichte auto WA verzekering. Wel verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door (zit)maaimachines, kinderspeelgoed of andere motorisch aangedreven objecten die niet sneller kunnen dan 16 km per uur.

Schade tijdens werk

De aansprakelijkheid voor schade die ontstaat tijdens betaald werk of die ontstaat door uitvoering van je bedrijf is niet verzekerd. Tijdens vrijwilligerswerk is die aansprakelijkheid wel verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Verandert er iets in je gezinssamenstelling of gaan kinderen zelfstandig wonen? Pas dan in overleg met je verzekeringsadviseur je aansprakelijkheidsverzekering aan.

Eigen risico

Standaard geldt er geen eigen risico bij de aansprakelijkheidsverzekering. Tegen premiekorting kan worden gekozen voor: een algemeen eigen risico van  90,-.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door aan je verzekeringsadviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering is dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzegbaar.