Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. U bent verzekerd tot een bedrag van € 2.500.000.

Extra informatie

Ook als je per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

Jij, je gezinsleden en andere huisgenoten. Ook een au pair of 'witte werkster' is verzekerd (huispersoneel).

Extra informatie

Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logees en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige kinderen mogen niet getrouwd zijn. Schade veroorzaakt door kinderen jonger dan 14 jaar valt onder de aansprakelijkheid van de ouders.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd tot een maximumbedrag van € 15.000,- per schadegebeurtenis.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd tot maximaal € 15.000,-.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat je hem uit je handen laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door een eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld veroorzaakt door een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

Het gaat niet alleen om de woning waarin je zelf woont, maar ook voor maximaal 2 woningen waarvan je de eigenaar bent en die je verhuurt aan een particulier. Dit geldt niet voor individuele appartementen binnen Vereniging van Eigenaren.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Wij vergoeden schade aan spullen van anderen waarover een verzekerde de zorg heeft (opzicht). Wij geven een vergoeding van maximaal € 15.000,- per schadegebeurtenis. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden. Raadpleeg de polisvoorwaarden of vraag advies aan je adviseur.

Schade door sport en spel

Schade die jij bij anderen veroorzaakt bij sport en spel waar de benadeelde niet zelf aan deelneemt, vergoeden wij tot maximaal € 15.000,-. Ook als je daarvoor officieel niet aansprakelijk bent. Deze dekking geldt ook voor de mensen die meeverzekerd zijn.

Jagers aansprakelijkheid

Ben je jager? Dan kun je de particuliere aansprakelijkheidsverzekering uitbreiden met een dekking voor dat risico. Dat is namelijk niet standaard op een aansprakelijkheidsverzekering gedekt. Overleg hierover met je verzekeringsadviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan je eigen spullen of die van je huisgenoten.

Schade door auto

De aansprakelijkheid voor schade door motorrijtuigen is niet verzekerd. Dit valt onder je verplichte auto WA verzekering. Wel verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door (zit)maaimachines, kinderspeelgoed of andere motorisch aangedreven objecten die niet sneller kunnen dan 16 km per uur.

Schade tijdens werk

De aansprakelijkheid voor schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Tijdens vrijwilligerswerk is die aansprakelijkheid wel verzekerd.

Extra informatie

Je mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Verandert er iets in je gezinssamenstelling of gaan kinderen zelfstandig wonen? Pas dan in overleg met je verzekeringsadviseur je aansprakelijkheidsverzekering aan.

Extra informatie

Uitwonende meerderjarige kinderen zijn niet meer altijd verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders. In dat geval moeten zij zelf een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Eigen risico

Standaard geldt er geen eigen risico bij de aansprakelijkheidsverzekering. Tegen premiekorting kan worden gekozen voor: een algemeen eigen risico van € 90,-.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door aan je verzekeringsadviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.