Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Dit is een aanvullende dekking die je alleen in combinatie met je autoverzekering kunt afsluiten. Deze verzekering biedt hulp bij pech onderweg met je auto, motor of aanhanger.

Wat is verzekerd?

We vergoeden noodreparaties, slepen en vervangend vervoer naar de garage. In je eigen woonplaats kun je in een verzekeringsjaar maximaal vijf keer de pechhulpservice inschakelen. Buiten je woonplaats is dat maximaal zeven keer. In een heel verzekeringsjaar kun je maximaal zeven keer een beroep op de pechhulpservice doen.

Pech in het buitenland

Bij pech in het buitenland vergoeden we het toesturen van onderdelen en vervoer terug naar Nederland.

Speciaal kenmerk

Je kunt de pechhulpdekking niet los afsluiten. Je motorrijtuig moet minimaal WA verzekerd zijn.

Wat is niet verzekerd?

  • In de volgende situaties keren wij niet uit: Bij schade door opzet. Bij rijden zonder geldig rijbewijs of geldige APK. Door misbruik van alcohol of drugs. Bij schade tijdens verhuur.

Ongeval of gewone reparatie

Een ongeval of een gewone reparatie is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij pech altijd de Nh1816 Hulpdienst op 088-1121816.

Waar ben ik gedekt?

Je kunt kiezen voor pechhulp in Nederland of in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door aan je verzekeringsadviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.