Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je recreatiewoning in Nederland. Een recreatiewoning is bijvoorbeeld een bungalow of chalet. De recreatiewoning moet jouw eigendom zijn en mag niet permanent worden bewoond.

Wat is verzekerd?

Je recreatiewoning is verzekerd bij schade door alle schadegebeurtenissen. Tenzij in de polisvoorwaarden een schadegebeurtenis uitdrukkelijk van dekking is uitgesloten of daarin de schadevergoeding wordt beperkt. Raadpleeg altijd de polisvoorwaarden of vraag je adviseur. 

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal het verzekerd bedrag waarvoor jouw recreatiewoning is verzekerd. Dit bedrag is gebaseerd op de waarde van de recreatiewoning. Als herstel van de schade mogelijk is, dan vergoeden wij de herstelkosten. Is herstel niet mogelijk, dan keren wij de herbouwwaarde uit tot maximaal het verzekerd bedrag dat op de polis staat vermeld. 

Vandalisme

Schade door vandalisme wordt vergoed.

Glas

We vergoeden schade aan de ruiten in de recratiewoning. 

Keuze: inboedel

We vergoeden schade aan je spullen in de recreatiewoning, zoals bijvoorbeeld meubels, T.V., keukengerei en dergelijke. Je spreekt met ons af voor welk bedrag je de inboedel verzekert. Het eerste jaar is de nieuwwaarde verzekerd, daarna de dagwaarde. Sommige spullen kun je niet verzekeren, bijvoorbeeld sieraden en kostbaarheden. 

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van nieuwe, vergelijkbare, spullen. De dagwaarde is de waarde van de spullen op het moment dat de schade ontstond.

Keuze: verhuur

We vergoeden schade die ontstaat als je je recreatiewoning particulier verhuurt. Bijvoorbeeld bij tijdelijke verhuur aan vrienden of bekenden. Bij particuliere verhuur kan de aansprakelijkheid  van de verhuurder tot maximaal € 1.000.000 worden meeverzekerd. Zie ook de onderdelen Aansprakelijkheid en Eigen risico. 

Extra informatie

Voor de verhuurdekking gelden bepaalde eisen. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of vraag je adviseur. 

Keuze: bijgebouw

We vergoeden ook schade aan bijgebouwen (bijvoorbeeld een tuinhuisje of een schuur), terreinafscheidingen (niet zijnde beplanting!), een zwembad en een niet verankerde jacuzzi . Als je de inboedel hebt meeverzekerd, dan is die ook in het bijgebouw verzekerd.

Keuze: aansprakelijkheid

Als de recreatiewoning particulier wordt verhuurd, kan de aansprakelijkheid van de verhuurder voor de verhuurperiode tot maximaal € 500.000,- worden meeverzekerd. 

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit bij slijtage, achterstallig onderhoud, constructiefouten, een aardbeving, of overstroming. Hetzelfde geldt voor schade door onvoorzichtigheid. Spullen die buiten staan, zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor stormschade geldt een eigen risico van € 250,– per schadegebeurtenis. Dit eigen risico geldt niet als uitsluitend schade aan (kunststof) ruiten ontstaat; Voor schade door wind anders dan storm geldt een eigen risico van € 150,– per schadegebeurtenis; Bij verhuur geldt een eigen risico van € 500,– per schadegebeurtenis.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Aan- of afbouw, verbouw, renovatie en kraken

Er is een beperkte dekking bij aan- of afbouw, verbouw of renovatie van de recreatiewoning of als de recreatiewoning wordt gekraakt. Raadpleeg de voorwaarden of vraag het je adviseur.

Oplaadunit voor een elektrische auto

Bestaat de schade uit schade aan een oplaadunit voor het opladen van een elektrische auto, dan is de verzekeringsdekking beperkt. Raadpleeg de voorwaarden of vraag het je adviseur. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering is voor recreatiewoningen in Nederland. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door aan je verzekeringsadviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen met een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen, met een opzegtermijn van een maand.