Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je stacaravan in Nederland of tot maximaal 50km daarbuiten in Duitsland. Een stacaravan is verplaatsbaar en niet duurzaam verankerd in of aan de grond. De stacaravan mag niet permanent bewoond zijn. 

Wat is verzekerd?

Schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak of een botsing is verzekerd. Ook opruim- en saneringskosten na een brand worden vergoed. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor de volledige beschrijving van de dekking of vraag het je adviseur. Accessoires die niet tot de standaarduitrusting horen, kunnen worden meeverzekerd.

Verzekerd bedrag

Schade is verzekerd tot maximaal het verzekerd bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op op de nieuwwaarde van de stacaravan. We vergoeden maximaal de herstelkosten van de stacaravan. Is herstel niet mogelijk dan vergoeden wij de dagwaarde. De dagwaarde is de waarde van de stacaravan op het moment dat de schade ontstond. 

Vandalisme

Schade door vandalisme wordt vergoed. 

Glas

Wij vergoeden schade aan de ruiten in de stacaravan. 

Keuze: Inboedel

We vergoeden schade aan je spullen in de stacaravan, zoals bijvoorbeeld meubels, T.V., keukengerei en dergelijke. Je spreekt met ons af voor welk bedrag je de inboedel verzekert. Sommige spullen kun je niet verzekeren, bijvoorbeeld sieraden en kostbaarheden. 

Keuze: Verhuur

We vergoeden schade die ontstaat als je je stacaravan particulier verhuurt. Bijvoorbeeld bij tijdelijke verhuur aan vrienden of bekenden. Bij particuliere verhuur kan de aansprakelijkheid van de verhuurder tot maximaal € 500.000,- worden meeverzekerd. Zie ook de onderdelen Aansprakelijkheid en Eigen Risico. 

Extra informatie

Voor deze dekking gelden bepaalde eisen. Raadpleeg hiervoor onze polisvoorwaarden of vraag je adviseur.

Keuze: Bijgebouw

We vergoeden ook schade aan bijgebouwen (bijvoorbeeld een tuinhuisje of een schuur), terreinafscheidingen (niet zijnde beplanting!), een zwembad en een niet verankerde jacuzzi . Als je de inboedel hebt meeverzekerd, dan is die ook in het bijgebouw verzekerd.

Keuze: Aansprakelijkheid

Als de stacaravan particulier wordt verhuurd, vergoeden wij ot maximaal € 500.000,- per schadegebeurtenis schade aan een ander waarvoor jij aansprakelijk bent. Bijvoorbeeld als je door een huurder aansprakelijk wordt gesteld voor schade die aan de huurder is toegebracht.  

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit bij slijtage, achterstallig onderhoud, constructiefouten, een aardbeving, of overstroming. Hetzelfde geldt voor schade door onvoorzichtigheid. Spullen die buiten staan, zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

{Omschrijving}

Eigen risico

Standaard geldt een eigen risico van € 150,– per schadegebeurtenis. Dit eigen risico geldt niet als uitsluitend schade aan (kunststof) ruiten ontstaat.  Tijdens verhuur geldt een eigen risico van € 500,– per schadegebeurtenis. Dit geldt niet voor schade door storm; dan geldt het standaard eigen risico.

Aan- of afbouw, verbouw, renovatie en kraken

Er is een beperkte dekking bij aan- of afbouw, verbouw of renovatie van de recreatiewoning of als de recreatiewoning wordt gekraakt. Raadpleeg de voorwaarden of vraag het je adviseur.

Oplaadunit voor een elektrische auto

Bestaat de schade uit schade aan een oplaadunit voor het opladen van een elektrische auto, dan is de verzekeringsdekking beperkt. Raadpleeg de voorwaarden of vraag het je adviseur. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering is voor stacaravans in Nederland of 50km daarbuiten in Duitsland. In België is er geen dekking. Wordt je stacaravan elk seizoen ergens opgeslagen? Dan is de caravan in de opslag gewoon verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door aan je verzekeringsadvisueur.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen met een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je verzekekring dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen, met een opzegtermijn van een maand.