Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt je juridische hulp van ARAG Rechtsbijstand na een verkeersongeluk. En bij conflicten over de aankoop of reparatie van je vervoermiddel. Ook vergoeden we proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen, met uitzondering van verkeersboetes. De juridische hulp krijg van je van juristen die in dienst zijn bij ARAG.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor jezelf, je partner en/of kinderen of reisgenoten. Het moet gaan om een conflict dat ontstaat als je deelneemt aan het verkeer. Bijvoorbeeld met een auto, een fiets of als voetganger.

Schade in het verkeer

Je krijgt juridische hulp als je schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade die iemand anders veroorzaakt aan je auto, caravan, fiets of spullen.

Letselschade

Juridische hulp als je letselschade in het verkeer op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld als je gewond raakt bij een aanrijding.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over de aankoop, verkoop, of reparatie van je vervoermiddel. Of bij conflicten over verzekeringen van je vervoermiddel. Bij een tweedehands auto is alleen een auto met BOVAG-garantie verzekerd.

Conflicten over (vakantie)reizen

De verkeer & vakantie rechtsbijstandverzekering biedt ook juridische hulp bij conflicten over vakantie(reizen). Bijvoorbeeld over geboekt vervoer, gehuurde accommodaties of afgesloten reis- en annuleringsverzekeringen.

Extra informatie

Ook een reisgenoot die vanuit Nederland met u meereist, krijgt juridische hulp.

Wat is niet verzekerd?

  • Als je het conflict te laat meldt. Ook opzet, fraude en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Zie onderdeel Zijn er dekkingsbeperkingen?

Alcohol, drugs of medicijngebruik

Bij gebruik van alcohol, bepaalde medicijnen en/of drugs krijg je geen juridische hulp.

Deelname aan snelheids- of behendigheidswedstrijd

Bij deelname aan snelhieds- of behendigheidswedstrijden krijg je geen juridische hulp.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meld een ongeluk of conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. Vul je een schadeformulier in? Zet daar zo veel mogelijk informatie in, ook over bijvoorbeeld letselschade.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt, mag je een rechtshulpverlener kiezen die niet in dienst is bij de rechtsbijstandverzekeraar. Doe je dat, dan betaal je een eigen risico van € 250,-. En verder gelden per soort zaak speciale voorwaarden en verzekerde bedragen. Vraag je adviseur om advies.

Waar ben ik gedekt?

Bij ongelukken in het verkeer ben je verzekerd in de hele wereld. Bij conflicten over de aankoop of reparatie van je vervoermiddel ben je verzekerd in Europa en in de landen rond de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ARAG voordat je andere actie onderneemt en informeer je verzekekringsadviseur. ARAG probeert het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen. Vul je een schadeformulier in? Zet daar dan zoveel mogelijk informatie in, ook over een letselschade.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso.

 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.