Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan jouw camper. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan jouw camper verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je camper schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

De NKC vergoedt onder andere slepen, vervoer naar huis bij een ongeluk of ziekte en noodreparaties.

Reparatie

Je kiest zelf wie de schade repareert. Er geldt een lager eigen risico als je de camper laat repareren door een bij de NKC aangesloten schadeherstelbedrijf.

Keuze: diefstal of total loss

Een (beperkt) casco verzekering kent verschillende waarde begrippen. Bij een nieuwe camper krijgt je de nieuwwaarde. Bij een tweedehands camper ontvang je de aanschafwaarde, taxatiewaarde of dagwaarde. Diefstal is verzekerd als de camper op slot is gedaan.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare camper. De aanschafwaarde is wat je voor de camper hebt betaald. De dagwaarde is de waarde van de camper op het moment dat de schade ontstond.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Keuze: inboedel

Spullen in de camper zijn verzekerd. Denk daarbij aan servies, beddengoed en kleding. Of de schade vergoed wordt hangt af van de wijze waarop de spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht). Was de camper op slot of niet? Dit valt onder de Beperkt Cascodekking.

Keuze: ruitschade

Reparatie van een ruit via een bij de NKC aangesloten garage valt onder de Beperkt Cascodekking. Ruitvervanging valt ook onder deze dekking, maar dan is er een eigen risico van toepassing.

Keuze: schade aan eigen camper

Alle schade aan jouw camper is verzekerd, ook als de schade je eigen schuld is. Dit valt onder de Uitgebreid Casco dekking.

Pechhulp

Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg met je camper. Hierbij gelden voorwaarden, zoals het bouwjaar en de dekking van de camper.

Wanneer keren wij niet uit?

  • Bij schade door opzet, rijden zonder rijbewijs of door misbruik van alcohol/drugs. Als de schade ontstaat tijdens verhuur (tenzij dit is meeverzekerd) of vervoer tegen betaling. In deze situaties kan het zijn dat de schade die aan de benadeelde is vergoed, weer aan de NKC terugbetaald moet worden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor schade die valt onder de dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en hulpverlening geldt geen eigen risico. Bij schade aan jouw camper is het standaard eigen risico € 300 per claim. Je kunt ook kiezen voor een hoger eigen risico.

Extra informatie

In verschillende situaties kan er sprake zijn van een aanvullend eigen risico of een vermindering van het eigen risico vervalt. Denk daarbij aan verhuur tegen betaling of herstel laten uitvoeren door een niet aangesloten hersteller.

Lidmaatschap

Voor deze camperverzekering is het NKC-lidmaatschap verplicht.

Waar ben ik gedekt?

Op de Groene Kaart staan alle landen vermeld waar deze verzekering dekking biedt. Uiteraard in Nederland en West Europa, voor de complete opsomming raadpleeg je de groene kaart.

Extra informatie

De NKC vergoedt de schade behalve als de camper langer dan 6 maanden in het buitenland wordt gestald (onbeheerd achtergelaten op een camping of in een opslagruimte).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je alle vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk aan de NKC door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt er voor kiezen om de premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Als je kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseert de NKC de premie automatisch van je rekening.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum van 80%). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als er wijzigingen zijn in je situatie, meldt dat dan aan de NKC. Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Extra informatie

Denkt u er bijvoorbeeld aan om uw verhuizing aan ons door te geven.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via Mijn Verzekeringen of je kunt een e-mail sturen aan verzekeringen@nkc.nl.