Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade die u met uw camper aan anderen toebrengt. Schade aan uw eigen camper is niet verzekerd. De dekking wettelijke aansprakelijkheid (WA) is verplicht wanneer u een camper (motorrijtuig) bezit.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan jouw camper verzekerd is:

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw camper toebrengt aan anderen of andermans auto of spullen. De WA verzekering is de verplichte verzekering voor uw motorrijtuig.

Extra informatie

Als iemand door uw schuld gewond is geraakt, wordt er maximaal EUR 6.100.000,- per gebeurtenis vergoed. Als u schade hebt veroorzaakt aan andermans auto of andere spullen dan wordt er per gebeurtenis maximaal EUR 2.500.000,- vergoed.

Hulpverlening na een ongeval

Is uw camper beschadigd? En kunt u daardoor niet verder rijden? Of is uw camper gestolen? Of kan u door een andere reden uw reis niet vervolgen? Dan worden de kosten van hulpverlening vergoed.

Hieronder vallen berging, slepen of het vervoer van de camper of de bagage. Of het vervoer van de bestuurder en de passagiers. Maar ook de kosten voor een vervangende camper.

Extra informatie

Indien het ongeval of de pech buiten Nederland plaatsvindt, wordt er (max. 10 dagen) een uitkering gedaan van EUR 125,- per dag (voor alle verzekerden samen) om tegemoet te komen aan de extra verblijfskosten.

Pechhulp

Heeft u pech met uw camper (niet ouder dan 60 maanden)? En kunt u daardoor niet verder rijden en uw reis vervolgen? Dan worden de kosten van hulpverlening vergoed.

Hieronder vallen berging, slepen of het vervoer van de camper of de bagage. Of het vervoer van de bestuurder en de passagiers. Maar ook de kosten voor een vervangende camper.

Extra informatie

Buiten Nederland worden ook de huurkosten van een vervangend vervoermiddel vergoedt om uw reis voort te zetten. De vergoeding bedraagt EUR 200,- per dag voor de duur van je reis maar maximaal 28 dagen. De verzekering dekt ook eventuele extra verblijfskosten die u maakt. Dit is een vergoeding wordt van EUR 125,- per dag en maximaal 10 dagen (voor alle verzekerden samen).

Keuze: schadeverzekering inzittenden

Is er schade aan u en uw passagiers na een verkeersongeval met de verzekerde camper dan wordt maximaal EUR 1.000.000,- vergoed.

Wanneer keren wij niet uit?

  • U bent niet verzekerd als u geen geldig rijbewijs heeft of als u niet rijbevoegd bent. U bent ook niet verzekerd wanneer u geen toestemming had om de camper te gebruiken.

Reparatie

U bent niet verzekerd voor reparatie. Deze dekking valt onder de Beperkt- en Uitgebreid Cascoverzekering.

Diefstal of total loss

U bent niet verzekerd voor diefstal of total loss. U bent niet verzekerd voor diefstal of total loss. Deze dekking valt onder de Beperkt- en Uitgebreid Cascoverzekering.

Schade door brand of natuur

U bent niet verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm of aanrijding met een loslopend dier. Deze dekking valt onder de Beperkt en Uitgebreid Cascoverzekering.

Inboedel

U bent niet verzekerd voor de inboedel van uw camper. Deze dekking valt onder de Beperkt en Uitgebreid Cascoverzekering.

Ruitschade

U bent niet verzekerd voor ruitschade. Deze dekking valt onder de Beperkt- en Uitgebreid Cascoverzekering.

Schade aan eigen camper

U bent niet verzekerd voor schade aan uw eigen camper. Deze dekking valt onder de Uitgebreid Cascoverzekering.

Permanente bewoning

U bent niet verzekerd als u permanent in uw camper woont. 

Wedstrijden

U bent niet verzekerd wanneer u deelneemt aan wedstrijden, snelheidsproeven of – ritten.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele of strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd wanneer de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

NKC Lidmaatschap

Voor deze camperverzekering is het NKC-lidmaatschap verplicht.

Wil u een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Sluit dan een Beperkt- of Uitgebreid Casco dekking af.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa. Daarnaast zijn er nog enkele niet-Europese landen waar u ook verzekerd bent. Op het Internationale Motorrijtuigverzekeringsbewijs (voorheen Groene Kaart) staat precies aangegeven in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in u situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houdt u zich niet aan deze verplichtingen en schaadt u de belangen van de verzekeraar? Dan kan dat gevolgen hebben. Zo kan een schade kan worden afgewezen, u premie worden aangepast, het eigen risico worden gewijzigd. De verzekering kan zelfs beëindigd worden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen de premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Wanneer u kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseren wij de premie automatisch van uw rekening.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum van 80%). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat en eindigt bij opzegging.

De verzekering eindigt ook wanneer u niet langer in Nederland woont of wanneer de camper voor meer dan 6 maanden in het buitenland wordt gestald. Of een buitenlands kenteken krijgt.

Verder eindigt de verzekering wanneer er een schade op basis van totaal verlies is vergoed.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering per contractvervaldatum opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Na het eerste jaar kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

U kunt de verzekering opzeggen via "Mijn Verzekeringen".