Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal of een ongeval. De doorlopende reisverzekering is een jaar geldig. Een reis mag maximaal 180 dagen aaneengesloten duren.

Extra informatie

Als je langere reizen wilt maken en 180 dagen is te kort, dan kun je voor 360 dagen kiezen.

Wat is verzekerd?

Je krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan je gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.

Keuze: medisch

De dekking Geneeskundige kosten vergoed de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op je zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Extra informatie

Het vrijwillige eigen risico van je zorgverzekering wordt niet vergoed, wel het standaard eigen risico. Je moet wel de verplichte zorgverzekering in Nederland hebben afgesloten. Heb je dat niet gedaan, dan krijg je geen vergoeding op basis van de dekking Geneeskundige kosten.

Keuze: bagage

Verzekerd bedrag is € 5.000 per persoon per reis met een maximum van € 10.000 per reis.

Keuze: bijzondere sporten

Ga je bijvoorbeeld zweefvliegen of raften, kies dan voor deze dekking. Wintersport en snorkelen vallen wel standaard onder de dekking.

Keuze: pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper of motor ben je verzekerd van hulp door de Alarmcentrale. NKC vergoedt vervangend vervoer en vervoer van je kapotte vervoermiddel. Schade aan of diefstal van je vervoermiddel is niet verzekerd.

Extra informatie

Het vervoermiddel mag niet ouder zijn dan 15 jaar.

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keert NKC een vast bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als je een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijg je een vergoeding.

Extra informatie

Je kunt voor verschillende verzekerde bedragen kiezen.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude en als je onzorgvuldig met je spullen omgaat. Als schade ontstaat tijdens zakenreizen vindt er evenmin een uitkering plaats.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vind je de overige redenen om niet uit te keren.

Reisadvies van de overheid

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is de reis niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor de rubriek schade aan accomodatie geldt een eigen risico van € 45 per gebeurtenis

Alarmcentrale

De Alarmcentrale is altijd bereikbaar. Heb je pech onderweg of is er een medisch probleem, bel dan met de Alarmcentrale.

Lidmaatschap

Voor deze verzekering is het NKC-lidmaatschap verplicht.

Waar ben ik gedekt?

Je kunt kiezen voor dekking in Europa of de gehele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je alle vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk aan de NKC door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt er voor kiezen om de premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Als je kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseert NKC de premie automatisch van je rekening.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via Mijn Verzekeringen of je kunt een e-mail sturen aan verzekeringen@nkc.nl.