Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door jouw auto en bepaalde schades aan jouw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht.

Extra informatie

Je kunt deze verzekering uitbreiden met de dekking Schadeverzekering Inzittenden.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan jouw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Verzekerd zijn onder andere slepen en repatriëring

Extra informatie

Repatriëring betekent dat de NKC je naar huis laat brengen na een ongeval.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto wordt de dagwaarde vergoed.

Extra informatie

Als de vervangingswaarde volgens de ANWB koerslijst +10% hoger is dan de dagwaarde, dan wordt deze waarde aangehouden.

Reparatie

Bij schade heb je de vrije keuze wie de reparatie uitvoert.

Extra informatie

Kies je voor een aangesloten herstelbedrijf, dan vervalt het eigen risico van € 130.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming is verzekerd.

Ruitschade

Als het herstel bij een geselecteerd ruitschade herstelbedrijf wordt uitgevoerd, geldt er bij reparatie geen eigen risico en wordt bij vervanging het eigen risico van € 130 verlaagd met € 65.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal en inbraak zijn verzekerd.

Extra informatie

Afhankelijk van de leeftijd en de waarde van jouw auto kunnen er eisen aan de beveiliging worden gesteld. Dit kan een alarmsysteem met hellingshoekdetectie zijn. Bij duurdere auto's kan aanvullend ook een voertuigvolgsysteem nodig zijn.

Pechhulp

Pechhulp in het buitenland is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Denk hierbij aan maximaal € 100 voor reparatiekosten langs de weg.

Andere schade aan je auto

Bijvoorbeeld schade door een aanrijding met loslopende dieren. De volledige opsomming van alle verzekerde risico's kun je in de polisvoorwaarden nalezen

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, rijden zonder rijbewijs of door misbruik van alcohol/drugs. Als de schade ontstaat tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze situaties kan het zijn dat de schade die aan de benadeelde is vergoed, weer aan de NKC terugbetaald moet worden. .

Andere schade aan eigen auto

Wanneer je zelf jouw auto tegen een boom aanrijdt, maar ook vandalisme vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 130 per claim bij schade aan je eigen auto. Voor bestuurders jonger dan 24 jaar geldt een verhoogd eigen risico.

Extra informatie

In bepaalde situaties kan er een extra eigen risico van toepassing zijn of wordt het eigen risico verlaagd. Raadpleeg de voorwaarden voor de details.

Lidmaatschap

Voor deze verzekering is het NKC-lidmaatschap verplicht.

Waar ben ik gedekt?

Op de Groene Kaart staan alle landen vermeld waar deze verzekering dekking biedt.

Extra informatie

Uiteraard in Nederland en West Europa, voor de complete opsomming raadpleeg je de Groene Kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je alle vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk aan de NKC door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt er voor kiezen om de premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Als je kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseert de NKC de premie automatisch van je rekening.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kunt je premiekorting krijgen (tot maximaal 75%). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen of betaal je zelfs een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als er wijzigingen zijn in je situatie, meldt dat dan aan de NKC. Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Extra informatie

Denk er bijvoorbeeld aan om je verhuizing aan de NKC door te geven.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via Mijn Verzekeringen of je kunt een e-mail versturen naar verzekeringen@nkc.nl.