Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan jouw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.

Extra informatie

Je kunt deze verzekering uitbreiden met de dekking Accessoires en Schadeverzekering Inzittenden.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Verzekerd zijn onder andere slepen en repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat de NKC je naar huis laat brengen na een ongeval.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijg je gedurende de eerste twee jaar de nieuwwaarde of aankoopwaarde vergoed. Daarna wordt de dagwaarde vergoed. Als de vervangingswaarde van de auto volgens de ANWB koerslijst +10% hoger is dan de dagwaarde, dan wordt deze hoogste waarde aangehouden.

Extra informatie

Afhankelijk van de leeftijd en de waarde van de auto kunnen er eisen aan de beveiliging worden gesteld. Dit kan een alarmsysteem met hellingshoekdetectie zijn. Bij duurdere auto's kan aanvullend ook een voertuigvolgsysteem nodig zijn.

Reparatie

Bij alle schade heb je de vrije keuze wie de reparatie uitvoert.

Extra informatie

Kies je voor een herstelbedrijf dat bij de schadeservice is aangesloten, dan vervalt het eigen risico van € 130.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming is verzekerd.

Ruitschade

Als het herstel bij een geselecteerd ruitschade herstelbedrijf wordt uitgevoerd, geldt er bij reparatie geen eigen risico en wordt bij vervanging het eigen risico met € 65 verlaagd.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal en inbraak zijn verzekerd.

Extra informatie

Afhankelijk van de leeftijd en de waarde van uw auto kunnen er eisen aan de beveiliging worden gesteld. Dit kan een alarmsysteem met hellingshoekdetectie zijn. Bij duurdere auto's kan aanvullend ook een voertuigvolgsysteem nodig zijn.

Schade aan eigen auto

Alle schade aan uw auto is verzekerd, ook als het uw eigen schuld is.

Pechhulp

Pechhulp in het buitenland is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Denk hierbij aan maximaal € 100 voor reparatiekosten langs de weg.

Vandalisme

Ook vandalisme valt onder de dekking van deze verzekering.

Extra informatie

Denkt u er wel aan om aangifte te doen van beschadiging door vandalisme.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, rijden zonder rijbewijs of door misbruik van alcohol/drugs. Als de schade ontstaat tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze situaties kan het zijn dat de schade die aan de benadeelde is vergoed, weer aan de NKC terugbetaald moet worden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 130 per claim bij schade aan jouw eigen auto. Voor bestuurders jonger dan 24 jaar geldt een verhoogd eigen risico.

Extra informatie

In bepaalde situaties kan er een extra eigen risico van toepassing zijn of wordt het eigen risico verlaagd. Raadpleeg de voorwaarden voor de details.

Lidmaatschap

Voor deze verzekering is het NKC-lidmaatschap verplicht.

Waar ben ik gedekt?

Op de Groene Kaart staan alle landen vermeld waar deze verzekering dekking biedt.

Extra informatie

Uiteraard in Nederland en West Europa, voor de complete opsomming raadpleeg je de Groene Kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt er voor kiezen om de premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Als je kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseert de NKC de premie automatisch van je rekening.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot maximaal 75%). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen of betaal je zelfs een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als er wijzigingen zijn in jouw situatie, meldt dat dan aan de NKC. Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Extra informatie

Denk er bijvoorbeeld aan om je verhuizing aan de NKC door te geven.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via Mijn Verzekeringen of je kunt een e-mail aan sturen aan verzekeringen@nkc.nl.