Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp van ARAG bij een onverwacht conflict.

Extra informatie

Juridische specialisten van ARAG leveren de (juridische) hulpverlening.

Wat is verzekerd?

Je kiest zelf waarvoor je verzekerd bent. De dekkingen zijn Verkeer, Consument/Wonen/Sociale verzekeringen/Pensioen, Arbeid, Fiscaal/Vermogen en Echtscheidingsmediation.

Keuze: verkeer

Dit is de basis voor deze verzekering. Juridische hulp als je jouw schade wilt verhalen die je in het verkeer bent opgelopen, bijvoorbeeld schade aan je camper door iemand anders.

Keuze: letsel

Juridische hulp als je letselschade op een ander wilt verhalen, bijvoorbeeld door een medische fout. Dit maakt onderdeel uit van de dekking Consument Wonen Sociale Verzekeringen Pensioen. Letselschade door een aanrijding valt onder de basisdekking Verkeer.

Keuze: wonen

Valt onder de dekking Consument Wonen Sociale Verzekeringen Pensioen. Juridische hulp bij een conflict over de huur, (ver)koop, (ver)bouw van uw woning of bij conflicten met buren of de overheid over uw woning. Het dient wel een woning te betreffen voor eigen gebruik.

Extra informatie

Heb je u in Nederland een tweede woning of vakantiewoning, dan valt deze onder de dekking van de verzekering. Voorwaarde is wel dat de woning voor eigen gebruik bestemd is.

Keuze: werk en inkomen

Valt onder de dekking Arbeid waarmee je jouw verzekering kunt uitbreiden. Juridische hulp bij een conflict met de werkgever.

Extra informatie

Een conflict met een uitkeringsinstantie valt onder de dekking Consument Wonen Sociale Verzekeringen Pensioen.

Keuze: aankopen

Valt onder de dekking Consument Wonen Sociale Verzekeringen Pensioen. Juridische hulp als je een conflict hebt over spullen die je hebt gekocht of over een vakantieboeking of met dienstverleners (energie en telecom).

Keuze: familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis valt onder de dekking Cosument Wonen Sociale Verzekeringen Pensioen.

Extra informatie

Je krijgt alleen juridische hulp als de overledene is gestorven nadat de rechtsbijstand verzekering is ingegaan.

Keuze: fiscaal en vermogen

Dit is een dekking waarmee je jouw verzekering kunt uitbreiden. Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst of bij een conflict over een tweede huis (dat binnen de Europese Unie of Verenigd Koninkrijk staat) of vermogensbeheer.

Wat is niet verzekerd?

  • Als je het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bij bestaande conflicten wordt geen hulp geboden. Zakelijke conflicten vallen evenmin onder de dekking.

Extra informatie

Ligt de oorzaak van het geschil voor de ingangsdatum van de verzekering of bestaat er geen kans op succes, dan wordt er geen bijstand geboden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is geen wachtijd van toepassing, maar het conflict moet niet voorzienbaar zijn geweest.

Extra informatie

Voor de module Echtscheidingsmediation gelden bijzondere bepalingen. Zo moet het huwelijk minimaal 3 jaar bestaan hebben en de dekking minimaal 3 jaar geleden zijn afgesloten.

Maximum kosten en drempel

Als je kiest voor een advocaat terwijl dit niet verplicht is, dan is de vergoeding door ARAG gemaximeerd tot € 10.000. Je krijgt geen juridische hulp als de zaak over minder dan € 175 gaat.

Keuze rechtshulpverlener

Als je conflict voor de rechter komt dan mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden dan wel speciale voorwaarden.

Extra informatie

Keuze voor een andere rechtshulpverlener gaat altijd in overleg met ARAG. In deze situatie moet je rekening houden met een maximale vergoeding en een eigen risico. De details leest je in de polisvoorwaarden.

Lidmaatschap

Voor deze verzekering is het NKC-lidmaatschap verplicht.

 

Waar ben ik gedekt?

Natuurlijk zijn conflicten in Nederland verzekerd, maar afhankelijk van de gekozen dekkingen kunnen conflicten buiiten Nederland ook verzekerd zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je alle vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk aan de NKC door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt er voor kiezen om de premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Als je kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseert NKC de premie automatisch van je rekening.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Mocht er iets in je situatie veranderen, meld dat dan aan NKC. De verzekering kunt je dagelijks opzeggen, maar houdt wel rekening met de opzegtermijn van een maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via Mijn Verzekeringen of je kunt een e-mail sturen naar verzekeringen@nkc.nl.