Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. U bent verzekerd tot een bedrag van € 5.000.000.

Extra informatie

Ook als u per ongeluk een persoon met wie u samenwoont verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

U, uw partner en andere gezinsleden zijn verzekerd. Ook huispersoneel zoals een oppas is verzekerd. De schade moet wel als 'particulier' zijn toegebracht aan personen of zaken.
Op uw polis leest u welke gezinssamenstelling is verzekerd.

Extra informatie

Gezinsleden zijn inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen en logés zijn verzekerd.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt door uw kind jonger dan 14 jaar tijdens oppassen of logeren bij iemand anders is verzekerd tot maximaal € 100.000. Ook als u niet aansprakelijk bent.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd tot maximaal € 25.000 per gebeurtenis, ook als u niet aansprakelijk bent.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat u de wasmachine uit uw handen laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdier (anders dan een hond) bij iemand anders veroorzaakt, is verzekerd.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

U moet bezitter en bewoner zijn van de woning.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan geleende spullen van een ander waarover je de zorg hebt (opzicht) is verzekerd tot maximaal € 25.000 per gebeurtenis. Schade aan spullen die van een particulier zijn gehuurd en die in de privésfeer worden gebruikt, zijn ook meeverzekerd voor maximaal dit bedrag.

Schade aan een woning die u heeft gehuurd

Schade waarvoor u aansprakelijk bent en is veroorzaakt door brand aan uw gehuurde woning in Nederland is verzekerd tot maximaal € 175.000 per gebeurtenis. U moet wel daar wonen. 

Keuze: Schade door uw hond

Schade die uw hond bij iemand anders veroorzaakt, is alleen verzekerd als dit nadrukkelijk op uw polis staat.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond. 

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet, fraude of een misdrijf.

Schade door auto

Schade veroorzaakt door of met een auto is niet verzekerd. Dit valt onder uw autoverzekering (WA). Dit geldt ook voor een vaar- of luchtvaartuig.

Extra informatie

Schade die u heeft veroorzaakt als passagier is wel verzekerd.

Schade door sport en spel

Als je tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die je kapotmaakt, zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Heeft u schade of letsel veroorzaakt tijdens sport en spel aan een toeschouwer, dan bent u verzekerd voor maximaal € 25.000 per gebeurtenis. Ook als u niet aansprakelijk bent.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat terwijl u betaald werk doet is niet verzekerd. Uw werkgever is daarvoor aansprakelijk.

Extra informatie

Een kleine onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk wordt niet als betaling beschouwd. Schade tijdens vrijwilligerswerk is wel verzekerd.

Schade aan eigen spullen

Schade die u aan uw eigen spullen of die van uw huisgenoten veroorzaakt, is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade veroorzaakt door uw inwonende kinderen of uitwonende ongehuwde kinderen tijdens het lopen van stage of volgen van dagonderwijs is wereldwijd verzekerd, behalve in de Verenigde Staten van Amerika of Canada.

Eigen risico

Standaard is er geen eigen risico, behalve voor mobiele elektronica. Voor schade veroorzaakt aan mobiele elektronica van iemand anders, geldt een eigen risico van € 250 per gebeurtenis. 

Eigen risico: kinderen en honden niet meeverzekerd

Kiest u voor een verzekering zonder kinderen en/of honden en blijkt dat u die (later) wel heeft? Dan bent u toch verzekerd voor de schade die uw kinderen en/of honden veroorzaken. Wel geldt er dan een eigen risico van € 250 en bij schade door honden een maximale vergoeding van € 1.000. Geef wijzigingen in uw gezinssituatie ook daarom meteen door.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt over de hele wereld. U dient wel zelf in Nederland te wonen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Als er iets verandert aan uw gezinssituatie moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Meld schade zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of u kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar. Betaalt u de premie niet op tijd? Of is er fraude? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via een brief of e-mail aan Noorderlinge verzekeraars of uw verzekeringsadviseur. De verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Is uw opzegging pas ontvangen na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop de opzegging is ontvangen.