Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw auto toebrengt aan anderen. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Daarnaast bent u verzekerd voor schade aan uw eigen auto.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Wanneer u door een verkeersongeval niet verder kunt rijden met uw auto kunt u onze Hulpdienst inschakelen. Wij zorgen ervoor dat u geholpen wordt. Dit kan zijn berging, slepen, of vervoer van uw auto, de bestuurder, passagiers en bagage naar een adres in Nederland. Bij hulpverlening in het buitenland gelden andere voorwaarden.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de auto krijgt u de nieuwwaarde, aanschafwaarde of huidige marktwaarde minus de restwaarde van de auto. Dit is afhankelijk van de gekozen dekking en de ouderdom van de auto.

Reparatie

Bij alle schade heeft u vrije keuze wie de reparatie uitvoert. U mag een eigen garage of dealer kiezen of u maakt gebruik van onze aangesloten herstelbedrijven. Maakt u gebruik van onze aangesloten herstelbedrijven, dan heeft dit voordelen voor u. Bijvoorbeeld, vervangend vervoer, haal- en brengservice en een lager eigen risico of geen eigen risico.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met loslopende dieren is verzekerd.

Ruitschade

U bent verzekerd voor ruitreparatie of -vervanging. Kiest u om via een bij ons aangesloten glashersteller uw schade te laten repareren? Dan heeft u bij ruitreparatie geen eigen risico en bij vervanging van de ruit heeft u een eigen risico van  150. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan tellen we dat hierbij op.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal, inbraak of joyriding is verzekerd. Er kunnen beveiligingseisen gelden voor uw auto, afhankelijk van de leeftijd en catalogusprijs van de auto.

Schade aan eigen auto

U bent verzekerd voor de schade aan uw eigen auto. Ook als het uw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

U kunt kiezen of u pechhulp meeverzekert. Met deze dekking bent u verzekerd voor pechhulp in Nederland (inclusief uw eigen woonplaats) en in het buitenland. Bijvoorbeeld, een noodreparatie langs de weg, pech door eigen schuld, berging, slepen of vervoer van uw auto, de bestuurder, passagiers en bagage naar een adres in NL of uw vakantiebestemming.

Keuze: uitbreiding nieuwwaarde of aanschafwaarderegeling

Standaard is uw auto verzekerd voor 1 jaar nieuwwaarde of aanschafwaarde. U kunt deze termijn uitbreiden naar 3 jaar. Hiervoor gelden verschillende voorwaarden. Deze leest u in de polisvoorwaarden.

Keuze: vrije reparatiekeuze

U kunt kiezen om de schade te laten repareren door een eigen garage of dealer. Wilt u dan geen verhoogd eigen risico, dan kunt u met deze dekking het verplichte eigen risico afkopen.

Keuze: hond aan boord

U kunt kiezen om de schade aan uw eigen hond(en) te verzekeren als zij gewond raken of gedood worden bij een ongeval met uw auto. Wij vergoeden bijvoorbeeld de kosten van de dierenarts of de begrafeniskosten als gevolg van het auto ongeval.

Wat is niet verzekerd?

Bij schade door opzet, rijden zonder rijbewijs, onder invloed van alcohol, drugs, lachgas of medicijnen. En ook bij schade als er sprake is van verhuur, vervoer tegen betaling of zakelijk gebruik.

Fraude, strafbare activiteiten, molest

U bent ook niet verzekerd wanneer u bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt, of als er bij schade sprake is van criminele en strafbare feiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor schade aan de bestuurder en inzittenden kunt u kiezen voor de aanvullende Schadeverzekering voor Inzittendenverzekering.

Eigen risico

U kunt naast het verplichte eigen risico kiezen voor een vrijwillig eigen risico van  300,  500 of  1.000. Voor bestuurders jonger dan 24 jaar geldt bij volledig casco schades altijd een verplicht extra eigen risico van  250. Dit is alleen het geval als deze bestuurder niet als regelmatige bestuurder is opgegeven.

Beveiliging

Soms gelden er beveiligingseisen. Als deze van toepassing zijn, staan ze op uw polis vermeld. Als niet aan de vereiste beveiliging is voldaan, dan keren wij niet altijd uit.

Reparatie

U kunt kiezen waar u de schade laat repareren. Kiest u voor reparatie bij een van onze aangesloten herstelbedrijven, dan heeft u geen eigen risico bij schade aan uw auto en bij reparatie van de ruit. Bij vervanging van de ruit geldt een eigen risico van  150.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis ontvangt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent en welke landen niet.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Als er iets verandert aan uw situatie moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Meld schade zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of u kunt het bedrag zelf overmaken.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen tot maximaal 80%. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) komen te vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar. Betaalt u de premie niet op tijd? Of is er fraude? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via een brief of e-mail aan Noorderlinge verzekeraars of uw verzekeringsadviseur. De verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Is uw opzegging pas ontvangen na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop de opzegging is ontvangen.