Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. U kunt kiezen uit een uitgebreide of een allrisk dekking.

Wat is verzekerd?

Alle losse spullen in uw huis, zoals meubels, apparatuur, kleding of sieraden. Huurders- en eigenaarsbelang is standaard meeverzekerd tot 15.000. Spullen in de tuin zijn beperkt verzekerd

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is maximaal  150.000. In geval van schade vergoeden wij de nieuwwaarde voor uw spullen die nog geen 6 jaar oud zijn. Daarna vergoeden wij de dagwaarde en maken wij gebruik van een afschrijvingstabel. Voor sommige spullen betalen wij altijd de dagwaarde of kan het zijn dat een expert de waarde bepaald.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Uw sieraden zijn standaard verzekerd tot  15.000. Zijn uw sieraden meer waard? Dan kunt u dit bedrag ook verzekeren voor een hoger bedrag.

(Audio-) apparatuur

Computer- en audiovisuele apparatuur, zoals desktopcomputers, tv's, audio- en navigatieapparatuur zijn standaard meeverzekerd.

Spullen buiten huis

Schade aan uw inboedel buiten de woning is beperkt verzekerd. Bepaalde spullen kunt u aanvullend verzekeren met de Buitenhuisdekking.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is verzekerd als u gekozen heeft voor de allrisk-dekking.

Aanvullende keuzedekkingen

U kunt kiezen voor de volgende aanvullende keuzedekkingen: Verhuur, Smart Home, Glas, Onbeperkte nieuwwaarde en de Buitenhuisdekking. Controleer uw polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Keuze: verhuur

U kunt kiezen voor de aanvullende dekking Verhuur. Bijvoorbeeld als u uw woning tijdelijk verhuurt en voor maximaal 60 dagen per kalenderjaar. Er moet altijd een huurovereenkomst zijn waaruit blijkt wie de huurder is.

Keuze: buitenhuisdekking

De dekking buiten uw woning kunt u voor bijvoorbeeld sieraden, mobiele apparatuur, sportuitrusting, foto-, video- en geluidsapparatuur uitbreiden met de Buitenshuisdekking. Uw spullen zijn dan het hele jaar door in de gehele wereld buiten uw woning verzekerd tot  7.500.

Wat is niet verzekerd?

Wij betalen niet uit bij een aardbeving, slijtage of constructiefouten. Ook niet als u de schade met opzet heeft veroorzaakt. Of als u fraudeert.

Glas

Schade aan glas is niet standaard verzekerd. Wilt dit wel, omdat u een huurhuis hebt en u zelf een glasverzekering moet afsluiten? Dan kan dat met de keuzedekking Glas.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Bijvoorbeeld als er neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren. Ook is er een beperkte dekking voor inboedel buiten uw woonhuis en als uw woning voor langere tijd onbewoond is. Controleer uw polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Voor schades die onder de Uitgebreide dekking vallen, geldt geen eigen risico. Ook voor glasschades geldt geen eigen risico. Kiest u voor een Allrisk en/of de Buitenhuisdekking, dan heeft u de keuze uit een eigen risico van  100,  300 of  500 per gebeurtenis.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Als er iets verandert aan uw gezinssituatie moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Meld schade zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of u kunt het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar. Betaalt u de premie niet op tijd? Of is er fraude? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via een brief of e-mail aan Noorderlinge verzekeraars of uw verzekeringsadviseur. De verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Is uw opzegging pas ontvangen na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop de opzegging is ontvangen.