Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. Je bent maximaal verzekerd voor een bedrag van € 1.250.000

Wat is verzekerd?

Je bent verzekerd tegen de financiële risico's van jouw aansprakelijkheid voor schade die je aan anderen toebrengt. De schade moet als 'particulier' zijn toegebracht aan personen of zaken.

Extra informatie

Deze verzekering is voor jezelf, je inwonende gezinsleden, uitwonende studerende kinderen tot 28 jaar en logees. Huispersoneel (au pair, 'witte werkster') is beperkt verzekerd.

Oppassen of logeren

Schade verzoorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is tot maximaal € 25.000 verzekerd.

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door je eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan geleende spullen is verzekerd tot maximaal € 5.000 per gebeurtenis, met een eigen risico van € 45. Gehuurde spullen zijn niet verzekerd.

Rechtsbijstand

Boven het verzekerd bedrag vergoeden wij de kosten voor rechtsbijstand als er een juridische procedure nodig is.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door bijvoorbeeld opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan je eigen spullen of spullen van je gezinsleden.

Schade door auto

Schade met of door je auto is niet verzekerd. Dat geldt ook voor andere motorrijtuigen zoals een motor of brommer. Deze schade valt onder de W.A. verzekering van de auto, motor of brommer. Schade met of door een vaartuig of een luchtvaartuig is ook niet verzekerd.

Schade door sport en spel

Als je tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die je tijdens het sporten kapot maakt, zijn niet verzekerd. Je bent hiervoor namelijk over het algemeen niet wettelijk aansprakelijk.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd Tijdens vrijwilligerswerk wel.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of aan de spullen van een gezinslid? Dan ben je hiervoor niet verzekerd. En veroorzaak je letselschade aan een gezinslid, dan ben je alleen verzekerd als de schade niet op een andere manier verhaald kan worden.

Eigen risico

Heb je spullen van een ander in beheer en ben je aansprakelijk voor schade aan deze spullen, dan heb je een eigen risico van € 45 per gebeurtenis. Is er brandschade aan een door jou gehuurde vakantiewoning en ben je hiervoor aansprakelijk? Dan is een eigen risico van toepassing van € 450 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt over de hele wereld. Je moet wel zelf in Nederland wonen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Meldt zo spoedig mogelijk een gebeurtenis waarvoor je aansprakelijk bent gesteld of als je denkt dat dat gebeurt, erken geen aansprakelijkheid, verstrek alle belangrijke gegevens, volg onze aanwijzingen op, betaal je premie op tijd en geef wijzigingen op tijd aan ons door.

Extra informatie

Als je de verzekering aanvraagt moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. En je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. 

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per jaar of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via https://www.nowgo.com/klantenservice/