Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De WA-verzekering vergoedt schade die je met je auto aan anderen toebrengt. De autoverzekering Beperkt Casco dekt in bepaalde gevallen ook de schade aan je eigen auto. Bijvoorbeeld als je auto wordt gestolen of beschadigd raakt door storm of een aanrijding met een dier.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, regelen van vervangend vervoer en repatriëring.

Extra informatie

Neem hiervoor altijd eerst contact op met onze alarmcentrale. Je bent niet verzekerd als je pech krijgt met je verzekerde auto. Dit kan je verzekeren met de aanvullende verzekering Pechhulp Nederland en/of Pechhulp Europa.

Diefstal of total loss

Is je auto bij total loss of diefstal minder dan één jaar oud (gerekend vanaf de bouwmaand)? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde. Daarna stellen wij de waarde vast op dagwaarde, plus 10%.

Extra informatie

Diefstal van de auto wordt alleen vergoed als de auto goed afgesloten was en aan de beveiligingseisen voldeed.

Reparatie

Voor reparaties aan je eigen auto werken wij samen met Schadegarant. Als de schade niet wordt hersteld, of is hersteld door een bedrijf dat niet is aangesloten bij Schadegarant, dan tellen wij € 500 op bij het eigen risico op de polis.

Extra informatie

Je kan gebruikmaken van de vervangend vervoerservice als je auto wordt gerepareerd door een bij Schadegarant aangesloten bedrijf.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, blikseminslag, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Voor reparaties aan je eigen auto werken wij samen met Schadegarant. Als de schade niet wordt hersteld, of is hersteld door een bedrijf dat niet is aangesloten bij Schadegarant, dan tellen wij € 500 op bij het eigen risico op de polis.

Extra informatie

Je kunt gebruik maken van de vervangend vervoerservice als je auto wordt gerepareerd door een bij Schadegarant aangesloten bedrijf.

Inbraak

Schade aan je auto door (een poging) tot inbraak of diefstal is verzekerd. Hierbij gelden eisen voor de beveiliging van je auto. Dit hangt af van de nieuwwaarde en de leeftijd van je auto.

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Je kunt kiezen voor pechhulp in Nederland en/of in Europa.

Accessoires

Accessoires zijn standaard meeverzekerd tot € 1.000. Dit zijn zaken die niet standaard bij de auto worden geleverd, maar later in of aan de auto vast zijn gemonteerd. Je kunt het verzekerd bedrag verhogen tot maximaal € 5.000.

Extra informatie

Onderdelen die door jezelf eenvoudig te monteren zijn, zoals navigatieapparatuur, mobiele telefoons en draagbare dvd-spelers, zien wij niet als accessoires.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van, of het onder invloed zijn van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur van je auto of vervoer tegen betaling. Of door slijtage als gevolg van slecht onderhoud.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je ook schade aan personen of spullen in de auto verzekeren? Kijk dan of je een schadeverzekering inzittenden wilt sluiten. Wil je ook schade aan je eigen auto, ontstaan door elke andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis verzekeren, kijk dan naar onze Volledig Casco verzekering.

Eigen risico

Je eigen risico staat op je polis. Het eigen risico geldt als de schade is hersteld bij Schadegarant. Is de schade veroorzaakt door een persoon met een leeftijd van 17 t/m 24 jaar? Dan betaal je € 500 als extra eigen risico. Dit extra eigen risico geldt niet als je de aanvullende verzekering jonge bestuurder hebt afgesloten.

Extra informatie

Als de schade wordt hersteld door een bedrijf dat niet is aangesloten bij Schadegarant, dan tellen wij € 500 op bij het eigen risico op de polis.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, krijg je premiekorting. De korting is maximaal 80%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via https://www.nowgo.com/klantenservice/