Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Volledig Casco (allrisk) verzekering ben je verzekerd voor alle schades die je met de auto aan anderen toebrengt (WA), voor diefstal, storm en brand (beperkt casco), maar ook voor schades aan je eigen auto door een aanrijding, stoten en te water raken.

Extra informatie

Raak je bij het inparkeren per ongeluk een paaltje of beschadigt iemand anders je geparkeerde auto? Ook dan ben je verzekerd.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, regelen van vervangend vervoer en repatriëring.

Extra informatie

Neem hiervoor altijd eerst contact op met onze alarmcentrale. Je bent niet verzekerd als je pech krijgt met je verzekerde auto. Dit kan je verzekeren met de aanvullende verzekering Pechhulp Nederland en/of Pechhulp Europa.

Diefstal of total loss

Is je auto bij total loss of diefstal minder dan één jaar oud (gerekend vanaf de bouwmaand)? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde. Daarna stellen wij de waarde vast op dagwaarde, plus 10%.

Extra informatie

Diefstal van de auto wordt alleen vergoed als de auto goed afgesloten was en aan de beveiligingseisen voldeed.

Reparatie

Voor reparaties aan je eigen auto werken wij samen met Schadegarant. Als de schade niet wordt hersteld, of is hersteld door een bedrijf dat niet is aangesloten bij Schadegarant, dan tellen wij € 500 op bij het eigen risico op de polis.

Extra informatie

Je kunt gebruik maken van de vervangend vervoerservice als je auto wordt gerepareerd door een bij Schadegarant aangesloten bedrijf.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Het eigen risico op je polis wordt verlaagd met € 75 als je de ruit laat vervangen door Glasgarant. Je hebt € 500 eigen risico als je de ruit laat herstellen of vervangen door een hersteller die niet is aangesloten bij Glasgarant.

Extra informatie

Je hebt geen eigen risico als er sprake is van alleen ruitschade en deze door een harsinjectie wordt hersteld bij Glasgarant.

Inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak of diefstal is verzekerd. Hierbij kunnen eisen gelden voor de beveiliging van je auto. Dit hangt af van de cataloguswaarde en het bouwjaar van je auto.

Schade aan eigen auto

Alle schade aan je eigen auto is verzekerd. Ook als het jouw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Je kunt kiezen voor pechhulp van Route Mobiel in Nederland en/of in Europa. Als je auto jonger is dan 10 jaar, dan ben je standaard verzekerd voor Pechhulp Nederland van Route Mobiel.

Keuze: verlengde nieuwwaarderegeling

Als je auto minder dan 1 jaar oud is, kun je kiezen voor de verlengde nieuwwaarderegeling. Wij vergoeden dan de eerste 3 jaar (gerekend vanaf de bouwmaand) de schade op basis van de nieuwwaarde. Na 3 jaar gaan we uit van dagwaarde, plus 10%.

Extra informatie

Als je een tweedehands auto hebt die ouder is dan 1 jaar, kun je kiezen voor de verlengde aankoopwaarderegeling. Dan vergoeden wij de eerste 3 jaar (gerekend vanaf de aankoopmaand) de schade op basis van de aankoopwaarde. Na 3 jaar gaan we uit van dagwaarde, plus 10%.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of het onder invloed zijn van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. Of door slijtage als gevolg van slecht onderhoud.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je ook schade aan personen of spullen in de auto verzekeren? Sluit dan een aanvullende schadeverzekering inzittenden af.

Eigen risico

Je eigen risico staat op je polis. Het eigen risico geldt als de schade is hersteld bij Schadegarant. Is de schade veroorzaakt door een persoon met een leeftijd van 17 t/m 24 jaar? Dan betaal je € 500 als extra eigen risico. Dit extra eigen risico geldt niet als je de aanvullende verzekering jonge bestuurder hebt afgesloten.

Extra informatie

Als de schade wordt hersteld door een bedrijf dat niet is aangesloten bij Schadegarant, dan tellen wij € 500 op bij het eigen risico op de polis.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, krijg je premiekorting. De korting voor de Volledig Casco dekking is maximaal 80%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via https://www.nowgo.com/klantenservice/