Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze autoverzekering vergoedt schade die je anderen toebrengt met je auto. Schade aan je eigen auto is niet verzekerd. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen of verzekeringen. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht voor elke automobilist.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, regelen van vervangend vervoer en repatriëring.

Extra informatie

Neem bij een ongeval altijd eerst contact op met onze alarmcentrale. Je bent niet verzekerd als je pech krijgt met je verzekerde auto. Met onze aanvullende verzekering pechhulp Nederland of Europa ben je wel verzekerd bij pech.

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Je kunt kiezen voor pechhulp in Nederland of Europa.

Vervoer van gewonden

Vervoer je iemand die bij een ongeval gewond is geraakt? Dan betalen wij de kosten die hierdoor gemaakt moeten worden om je auto te reinigen of herstellen.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of het onder invloed zijn van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur van je voertuig of vervoer tegen betaling.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd. Maar bij diefstal betalen wij wel de kosten voor hulpverlening.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je uitgebreider verzekerd zijn dan alleen voor wettelijke aansprakelijkheid (WA)? Bijvoorbeeld voor diefstal of schade aan je eigen auto? Sluit dan een autoverzekering wa extra (beperkt casco) of all risk (volledig casco) af.

Extra informatie

Je kunt je autoverzekering aanvullen met de volgende verzekeringen: Ongevallenverzekering inzittenden, Schadeverzekering inzittenden, Pechhulp Nederland, Pechhulp Europa en Rechtsbijstand.

Eigen risico

Je hebt standaard geen eigen risico voor WA. Is de schade veroorzaakt door een bestuurder in de leeftijd van 17 t/m 24 jaar? Dan betaal je € 500 extra eigen risico boven het eigen risico dat op de polis staat vermeld. Dit extra eigen risico geldt niet als je de aanvullende verzekering Jonge Bestuurder hebt afgesloten.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, krijg je premiekorting, Dit is maximaal 80%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via https://www.nowgo.com/klantenservice/