Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis. Het gaat bij de Bewust verzekering om schade door bijvoorbeeld brand, diefstal, neerslag, storm, lekkage. De Comfortverzekering vergoedt ook schade door ongelukjes (Allrisk).

Extra informatie

Sluit je ook je opstalverzekering bij ons af? Dan krijg je 15% korting.

Wat is verzekerd?

Alle losse spullen in je huis, zoals meubels, gordijnen en apparatuur. Huurdersbelang is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Voor sommige spullen gelden speciale regels per gebeurtenis. Dit lees je in de voorwaarden. Huurdersbelang is dekking voor schade aan aanpassingen die je in je huurwoning gedaan hebt.

Verzekerd bedrag

Het maximaal verzekerd bedrag is € 125.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

Wat je precies terugkrijgt, wordt door nowGo bepaald. Voor sommige spullen geldt een lagere maximum vergoeding.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

In huis zijn sieraden standaard meeverzekerd tot € 2.500. Zijn je sieraden meer waard? Dan kun je dit bedrag verhogen tot maximaal € 15.000.

(Audio-) apparatuur

Computer- en audiovisuele apparatuur en Film- en fotoapparatuur en optische instrumenten is standaard meeverzekerd tot € 10.000. Is je apparatuur meer waard? Dan kun je dit bedrag via de aanvullende kostbaarhedenverzekering verhogen tot maximaal € 25.000. Je betaalt dan een hogere premie.

Keuze: spullen buiten huis

Niet verzekerd. Je kunt hiervoor wel de aanvullende dekking Buitenshuis afsluiten.

Keuze: vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is alleen verzekerd met de Inboedelverzekering Comfort (All Risk). Met de Inboedelverzekering Bewust is dit niet meeverzekerd.

Keuze: Zakelijke inboedel

Met deze aanvullende verzekering is ook jouw zakelijke inboedel verzekerd tot € 5.000 inclusief BTW. Spullen als je gereedschap, zakelijke laptop of telefoon zijn verzekerd.

Kunst, antiek en verzamelingen, muziekinstrumenten

Kunst, antiek en verzamelingen en muziekinstrumenten zijn stanaard verzekerd tot € 15.000. Dit bedrag kun je via de aanvullende kostbaarhedenverzekering verhogen tot max. € 25.000. Je betaalt dan een hogere premie.

Keuze: Glasverzekering

Met deze aanvullende verzekering verzeker je schade aan glas, zoals in ramen en glas in deuren. Ook de kosten van een noodvoorziening worden vergoed.

Extra informatie

Je kunt glas ook aanvullend verzekeren via je Opstalverzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij schade door slijtage of constructiefouten, illegale activiteiten, huisdieren, ongedierte of veroorzaakt tijdens verhuur.

Extra informatie

Schade door vallen en stoten is niet verzekerd. Je kunt dit aanvullend verzekeren met de Comfortverzekering. Zakelijke inboedel en spullen die je buiten je huis meeneemt, zijn niet verzekerd. Je kunt dit wel aanvullend verzekeren. Schade aan glas (voor lichtdoorlating) is niet verzekerd. Ook dit kun je aanvullend meeverzekeren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Check je polisvoorwaarden.

Eigen risico

Je hebt standaard een eigen risico van € 100. Je kunt kiezen voor een hoger eigen risico. Hoe hoger het eigen risico, hoe minder premie je betaalt

Extra informatie

Als door één gebeurtenis er zowel schade aan je woonhuis als je inboedel is, dan wordt slechts éénmaal het hierboven genoemde eigen risico toegepast als je bij nowGo een inboedel- én opstalverzekering hebt.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt voor de inboedel in de woning, waarvan het risicoadres op de polis staat. En ook voor de inboedel in de bijbehorende garage of schuur op hetzelfde adres of binnen een straal van 100 meter. Heb je ook de aanvullende Buitenshuisverzekering, dan zijn je spullen ook buiten de woning in Nederland verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat je zorgvuldig met je spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per jaar of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via https://www.nowgo.com/klantenservice/