Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Je kunt kiezen uit 3 verzekerde bedragen.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat je kiest.

Blijvende invaliditeit

Je krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. Je kunt kiezen uit een maximum verzekerd bedrag van € 10.000, € 25.000 of € 50.000.

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt nowGo de mate van invaliditeit vast.

Overlijden

Je erfgenamen krijgen een bedrag als jij overlijdt door een ongeval. Je kunt kiezen uit een verzekerd bedrag van € 5.000, € 7.500 of € 10.000. Bij overlijden vóór 18 jaar, is het verzekerde bedrag € 5.000.

Tandheelkundige kosten

Maximaal € 500 voor kinderen tot 18 jaar. Dit geldt alleen als je gekozen hebt voor Keuze 3: € 50.000 bij blijvende invaliditeit en € 10.000 in geval van overlijden.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als het ongeval een gevolg is van bijvoorbeeld: gevaarlijke sporten of een gevaarlijk beroep, luchtvaartuig, bestaande ziekte, zelfdoding, misdrijf, alcohol en/of drugs, opzet of roekeloosheid. Je bent ook niet verzekerd als je 75 jaar of ouder bent.

Uitgebreide dekking

Je kunt de ongevallenverzekering niet uitbreiden.

Gevaarlijke sporten

Bijvoorbeeld parachutespringen, vechtsporten, onderwatersporten, bergbeklimmen, wedstrijden en overige sporten die tot de gevaarlijke sporten dienen te worden gerekend.

50cc motoren

Niet verzekerd is een ongeval met een motorrijwiel of scooter met een cilinderinhoud van meer dan 50 cc.

Repatriëring bij overlijden

Bij overlijden buiten Nederland vergoeden wij geen kosten van repatriëring van het stoffelijk overschot.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Had je voor het ongeval al een ziekte, gebrek of invaliditeit en zijn de gevolgen van een ongeval daardoor vergroot? Dan kijken wij bij het vaststellen van de uitkering naar de gevolgen die het ongeval zou hebben gehad als je gezond was geweest.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten stellen wij je een aantal vragen over je gezondheid, die je eerlijk moet beantwoorden. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of je kunt je verzekering niet afsluiten. Na een ongeval of overlijden moet dit zo snel mogelijk gemeld worden. Je moet ook meewerken aan medisch onderzoek of sectie.

Extra informatie

Wijziging van beroep en/of werkzaamheden moet je binnen 30 dagen schriftelijk aan ons doorgeven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via https://www.nowgo.com/klantenservice/