Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De opstalverzekering Bewust vergoedt schade aan je woning. Het gaat dan om schade door bijvoorbeeld brand, neerslag, storm, lekkage en inbraak. De opstalverzekering Comfort (All Risk) vergoedt ook schade aan je huis door vallen en stoten.

Wat is verzekerd?

Je woning is verzekerd bij schade door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis zoals brand, neerslag, storm, lekkage en inbraak. Ook een schuur, garage en bijgebouwen zijn verzekerd, als deze op hetzelfde adres staan en maximaal een oppervlakte van 25 m2 hebben.

Verzekerd bedrag

Je woonhuis is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van je woning. Je bent dus nooit onderverzekerd.

Extra informatie

Staan er maximale vergoedingen op je polis of in de voorwaarden? Dan vergoeden wij tot aan dat maximum.

Contra-expertise na schade

Na een schade kan de verzekeraar een expert inschakelen om de schade vast te stellen. Meestal komt die expert er samen met jou goed uit. Maar je mag ook een eigen expert in de arm nemen. Als de schade is verzekerd, vergoedt de verzekeraar de redelijke kosten die je hiervoor maakt.

Keuze: glas

Schade aan glas of ruiten (voor lichtdoorlating) in je woning kun je aanvullend verzekeren met de Glasdekking. Je kunt glas ook aanvullend verzekeren via je inboedelverzekering.

Tuin

Schade aan je schutting, terreinafscheiding, tuinhuisje en een vast zwembad/jacuzzi is verzekerd. En in sommige gevallen vergoeden we ook schade aan je beplanting tot maximaal € 10.000.

Verbouwing, leegstand

Bij verbouwing betalen wij alleen voor schade door brand, storm, ontploffing, blikseminslag of luchtverkeer. Bij leegstand is schade door vorst aan de binnenkant van je woning niet verzekerd. Bij leegstand langer dan 6 maanden is schade als gevolg van inbraak, diefstal en vandalisme niet verzekerd.

Vandalisme

Schade aan je woning door vandalisme is verzekerd. Behalve als je woning meer dan 6 maanden leegstaat. Je bent dan onder andere ook niet verzekerd voor inbraak, diefstal en schade door vorst aan leidingen.

Korting

Sluit je ook je inboedelverzekering bij ons af? Dan krijg je 15% korting.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij schade door slijtage, ongedierte en zwammen, constructiefouten en achterstallig onderhoud.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Bij verbouwing en leegstand geldt een beperkte dekking. Check je polisvoorwaarden.

Eigen risico

Er geldt een standaard eigen risico van € 100 per gebeurtenis. Je kunt je eigen risico verhogen voor een lagere premie. Bij stormschade geldt een extra eigen risico van € 250 per gebeurtenis.

Extra informatie

Als door één gebeurtenis zowel schade aan het woonhuis als de inboedel is, dan passen wij slechts éénmaal het hierboven genoemde eigen risico toe als je bij nowGo een inboedel én opstalverzekering hebt.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat je zorgvuldig met jouw spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal de premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per jaar of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via https://www.nowgo.com/klantenservice/