Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal of een ongeval. De kortlopende reisverzekering geldt voor de duur van de reis.

Wat is verzekerd?

Je krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan je gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.

Keuze: medisch

Je bent met de aanvullende verzekering Medische Kosten verzekerd voor geneeskundige kosten in het buitenland. Inclusief kosten voor vervoer, medicijnen, ziekenhuisopname (kostprijs) en tandartskosten (maximaal € 250).

Bagage

Je bagage is per reis verzekerd tot een totaalbedrag van € 3.500. Contant geld (maximaal € 500) is alleen verzekerd als je de dekking Geld meeverzekert. Voor bepaalde spullen geldt een maximumvergoeding. Dit staat in onze voorwaarden.

Keuze: bijzondere sporten

Met de aanvullende wintersport verzekering ben je tijdens het beoefenen van wintersport verzekerd voor alle standaard onderdelen van de nowGo Kortlopende Reisverzekering. Ook off-piste ben je verzekerd, tenzij het verboden is.

Extra informatie

Met wintersport bedoelen we sport op sneeuw en/of ijs. Schade door ijshockey, skispringen, speedskiën en wedstrijden, zijn niet verzekerd en kun je niet apart meeverzekeren. Gästerennen en Wisbiwedstrijden zijn wel verzekerd. Voor medische kosten als gevolg van een ski-ongeval ben je verzekerd als je Medische kosten aanvullend hebt verzekerd.

Keuze: pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper, motor of boot, ben je verzekerd van hulp door de Alarmcentrale. We vergoeden vervangend vervoer. En vervoer van je kapotte vervoermiddel naar huis.

Extra informatie

Schade aan, of diefstal van, je vervoermiddel is niet verzekerd.

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag voor Overlijden is € 25.000 en bij Blijvende invaliditeit € 70.000. Als je zonder helm (mee) rijdt op een motor met een cilinderinhoud van 50cc of meer is het verzekerd bedrag voor overlijend en blijvende invaliditeit beperkt tot € 2.500.

Keuze: kortlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als je een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijg je een vergoeding.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij fraude of als je onzorgvuldig met je spullen omgaat. Of als schade ontstaat tijdens het beoefenen van werkzaamheden die voor jou gevaarlijk zijn. Hiermee bedoelen wij werkzaamheden die met speciale veiligheidsmaatregelen worden verricht.

Negatief reisadvies

Voorkom vervelende verrassingen op reis. Check voor vertrek alle risico’s en andere belangrijke informatie in het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken op de website https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen. Dit is belangrijk want wij vergoeden bijvoorbeeld geen schade door molest.

Beoefenen van wintersport

Je bent niet verzekerd tijdens het beoefenen van alle soorten wintersport. Met wintersport bedoelen wij elke sport op sneeuw of ijs. Dit geldt niet als je voor de aanvullende wintersportverzekering heeft gekozen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gaat er iets mis op reis? En heb je dringend hulp nodig vanwege pech, een ongeval of ziekenhuisopname? Dan kun je 24 uur per dag bellen met de Alarmcentrale. Doe je dit niet en heb je bijvoorbeeld onredelijk hoge kosten? Dan krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Voor bagage en medische kosten geldt een eigen risico van € 50 per reis voor alle verzekerden samen.

Waar ben ik gedekt?

Je kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd, afhankelijk van je reisbestemming.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op je spullen passen). Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door. Betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per jaar of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je kunt de reisverzekering voor de ingangsdatum van de verzekering stoppen. Daarna niet meer. Heb je ook een aanvullende annuleringsverzekering afgesloten, dan kun je deze na het afsluiten niet meer stoppen. De verzekering stopt automatisch op de einddatum van je reis, die je aan ons hebt opgegeven.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf op de datum dat je thuiskomt van je reis die je zelf aan ons hebt opgegeven en door ons op de polis wordt gezet.