Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp van DAS als je betrokken bent bij een onverwacht (juridisch) conflict. Ook betaalt DAS eventueel bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen.

Wat is verzekerd?

Je bent standaard verzekerd voor de module Consument & Wonen. De modules Verkeer en Werknemer kun je naar keuze wel of niet verzekeren. Je kunt je Rechtsbijstandverzekering uitbreiden met onze aanvullende verzekeringen.

Extra informatie

Je kunt je rechtsbijstandverzekering uitbreiden. De module Familie is standaard. De modules Scheidingmediation en Fiscaal & Vermogen zijn optioneel.

Verkeer

Juridische hulp bij schade en persoonlijk letsel dat is ontstaan in het verkeer (ook weg-, lucht-, spoor- en water-verkeer) waarbij je niet je eigen motorrijtuig gebruikte. dit is standaard verzekerd met de module Consument en Wonen.

Extra informatie

Juridische hulp bij schade en persoonlijk letsel met je eigen voertuig is alleen verzekerd met de aanvullende module Verkeer.

Letsel

Juridische hulp als je letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een arbeidsongeval, of door een medische fout.

Wonen

Juridische hulp bij een conflict over je woning. Bijvoorbeeld over de koop of verkoop. Of een conflict met de verhuurder, de overheid of je buren.

Extra informatie

Je krijgt ook juridische hulp bij een conflict dat te maken heeft met een vakantiewoning in de EU die je voor jezelf gebruikt.

Keuze: werk en inkomen

Met de module Werknemer krijg je juridische hulp bij een conflict met je werk in loondienst of als ambtenaar.

Extra informatie

Heb je geen werkgever, dan hoef je deze module niet te verzekeren.

Aankopen

Juridische hulp als je een conflict hebt over spullen die je als consument koopt of over een overeenkomst met dienstverleners (van bijvoorbeeld energie en telecom).

Keuze: familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis of kinderalimentatie. Ook personenrecht en ouderschap is verzekerd. En conflicten met de overheid over jezelf.

Extra informatie

Je krijgt alleen juridische hulp als de overledene is gestorven nadat je rechtsbijstandverzekering is ingegaan. De module Scheidingsmediation is optioneel te verzekeren in combinatie met de aanvullende verzekering Familie.

Keuze: fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij conflicten met de Nederlandse Belastingdienst of vermogensbeheerders. Bijvoorbeeld conflicten over het (ver-)kopen en beheren van aandelen of obligaties.

Extra informatie

Heb je geen aandelen, obligaties en/of vermogen, dan is deze aanvullende module niet geschikt voor je. Deze module kun je alleen verzekeren in combinatie met de aanvullende verzekering Familie

Keuze: Verkeer met eigen motorrijtuig

Juridische hulp bij schade en persoonlijk letsel dat is ontstaan in het verkeer (weg-, lucht-, spoor- en water-verkeer) met je eigen motorrijtuig.

Extra informatie

Heb je al bij je autoverzekering een aanvullende rechtsbijstand dekking dan hoef je deze aanvullende module niet te kiezen.

Keuze: Scheidingsmediation

Bemiddeling en juridische hulp wanneer je je huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt beëindigen.

Extra informatie

De eerste 3 jaar van deze module kun je nog geen gebruik maken van Scheidingsmediation. Ook moet jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 3 jaar hebben geduurd. Deze module kun je alleen verzekeren in combinatie met de aanvullende verzekering Familie.

Wat is niet verzekerd?

  • Je krijgt onder andere geen juridische hulp als je het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten krijg je geen juridische hulp, net als bij zakelijke conflicten.

Onroerend goed

Gaat het conflict over ander onroerend goed dan de woning waarin je nu woont, of waarin je het laatst hebt gewoond of waarin je gaat wonen? Of over je vakantiewoning die niet hoofdzakelijk voor eigen gebruik bestemd is? Dan krijg je geen juridische hulp.

Vreemdelingenrecht

Heeft het conflict te maken met vreemdelingenrecht? Dan krijg je geen juridische hulp.

Wetten en algemene overheidsregels

Gaat het conflict over wetten of regels die de overheid heeft vastgesteld of wil vaststellen en die voor iedereen gelden? Dan krijg je geen juridische hulp.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat je de verzekering hebt afgesloten, zijn conflicten die daarna ontstaan gelijk verzekerd. Voor de module Scheidingsmediation en voor conflicten over kinderalimentatie geldt een wachttermijn van 3 jaar.

Maximum kosten en drempel

De kosten van dienstverlening door medewerkers van DAS worden onbeperkt vergoed. Er zit wel een maximum van € 50.000 aan de externe kosten die DAS vergoedt voor jouw juridische hulp. Dit maximum geldt voor de basisverzekering met de modules: Consument, Wonen, Verkeer en Werknemer. Je krijgt geen juridische hulp als je zaak over minder dan € 175 gaat.

Extra informatie

Voor de aanvullende verzekering met de modules Familie en Fiscaal & Vermogen zijn de externe kosten maximaal € 25.000. Externe kosten betaalt DAS alleen als DAS de externe deskundige of externe rechtshulpverlener een opdracht geeft. Voor de module Scheidingsmediation geldt een maximum van € 2.000

Keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt, mag je zelf een externe rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Als het volgens wet- en regelgeving niet noodzakelijk is om een advocaat in te schakelen, maar je kiest wel voor een externe rechtshulpverlener, dan betaal je per procedure een eigen risico van € 250.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd voor juridische hulp in Nederland. Soms ben je ook verzekerd voor juridische hulp in de Europese Unie of zelfs de wereld. Bijvoorbeeld bij letsel, schade aan je eigendommen en conflicten over je vakantie.

Extra informatie

In de voorwaarden staat waar je precies verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. En wij verwachten onder andere van je dat je zo snel mogelijk contact opneemt met DAS als je juridische hulp nodig hebt, je DAS gelegenheid geeft om het conflict met je tegenpartij zonder procedure op te lossen en dat je daaraan je medewerking verleent.

Extra informatie

Je mag van ons en DAS verwachten dat wij en DAS je met respect behandelen en dat wij ervoor zorgen dat DAS je verzekerde juridische hulp goed en snel geeft.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of jaarlijks betaalt. Je betaalt via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je 1 jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij je verzekering automatisch met weer 1 jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan 1 maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via https://www.nowgo.com/klantenservice/