Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je op reis of vakantie bent. De doorlopende reisverzekering is het hele jaar geldig. Je kunt kiezen uit diverse aanvullende dekkingen en verzekeringen.

Wat is verzekerd?

Je bent tijdens je reis verzekerd voor je bagage, schade aan het door jou gehuurde vakantieverblijf, hulpverlening van onze alarmcentrale en buitengewone kosten. Bij een ongeval of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis en repatriëring.

Extra informatie

Kinderen tot 5 jaar zijn meeverzekerd zonder extra kosten.

Keuze: medisch

Je bent met de aanvullende verzekering Medische Kosten verzekerd voor geneeskundige kosten in het buitenland. Inclusief kosten voor vervoer, medicijnen, ziekenhuisopname (kostprijs) en tandartskosten (maximaal € 250). Je bent ook verzekerd voor de kosten voor eventuele nabehandeling in Nederland (maximaal € 1.000).

Extra informatie

Met de Europa Plus- en de Werelddekking ben je ook verzekerd voor medische kosten voor een meereizend huisdier (max. € 300) en het per vliegtuig terug vervoeren naar huis van je huisdier (max. € 500).

Bagage

Je bagage is per reis verzekerd tot een totaalbedrag van € 2.500 met Europadekking en € 3.500 met Europa Plus- en Werelddekking. Contant geld (maximaal € 500) is alleen verzekerd als je de dekking Geld meeverzekert. Voor bepaalde spullen geldt een maximumvergoeding. Dit staat in onze voorwaarden.

Keuze: bijzondere sporten

Met de aanvullende wintersport verzekering ben je tijdens het beoefenen van wintersport verzekerd voor alle standaard onderdelen. Je wintersportuitrusting is verzekerd voor (€ 2.500 - € 5.000 per reis met Europadekking en € 3.500 - € 7.000 per reis Europa Plus- en Werelddekking). Ook off-piste ben je verzekerd, tenzij het verboden is.

Extra informatie

Met wintersport bedoelen we sport op sneeuw en/of ijs. Schade door ijshockey, skispringen, speedskiën en wedstrijden, zijn niet verzekerd en kun je niet apart meeverzekeren. Gästerennen en Wisbiwedstrijden zijn wel verzekerd. Voor medische kosten als gevolg van een ski-ongeval ben je verzekerd als je Medische kosten aanvullend hebt verzekerd.

Keuze: pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper of caravan, ben je verzekerd van hulp door onze Alarmcentrale. We vergoeden ook de huurkosten van vervangend vervoer tot € 2.500, transportkosten tot € 1.000, reparatie langs de weg tot € 125 en extra verblijfkosten per verzekerde per dag tot € 50. Let op: je bent niet in alle landen verzekerd (zie voorwaarden).

Extra informatie

Je bent ook verzekerd voor automobilistenhulp als je niet verder kunt rijden na een ongeval of diefstal. En als de bestuurder door bijvoorbeeld een ziekte of ongeval niet meer verder kan rijden en geen van de inzittenden het besturen kan overnemen.

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval tijdens je reis, keren wij een vast bedrag uit. Bij overlijden € 12.500 met Europadekking en € 25.000 met Europa Plus- en Werelddekking. Bij invaliditeit € 35.000 met Europadekking en € 70.000 met Europa Plus- en Werelddekking.

Extra informatie

Je bent onder andere niet verzekerd als het ongeval het gevolg is van een gevaarlijke sport, een sport waar je voor wordt betaald, een bestaande ziekte of het deelnemen aan snelheidswedstrijden.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten. Ook als je een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur. Je bent ook verzekerd als jouw reisgenoot annuleert op basis van een verzekerde oorzaak.

Extra informatie

Annuleringskosten zijn maximaal verzekerd tot € 1.500 p.p. per reis en maximaal € 6.000 per jaar voor alle verzekerden samen. Niet gebruikte reisdagen worden vergoed op basis van dagvergoeding. In de voorwaarden lees je welke oorzaken voor annulering verzekerd zijn.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd voor schade aan je bagage die het gevolg is van slijtage en normaal gebruik. Wij keren onder andere niet uit bij fraude en schade door bepaalde gevaarlijke sporten, een aardbeving, jouw opzet of roekeloosheid, een misdrijf of georganiseerd geweld.

Extra informatie

Wij keren ook niet uit voor schade die ontstaat waarbij de reis en/of het verblijf (mede) verband houdt met je beroep, bedrijf of betaalde functie. Vrijwilligerswerk (altijd onbetaald) en stages zijn wel verzekerd.

Negatief reisadvies

Voorkom vervelende verrassingen op reis. Check voor vertrek alle risico’s en andere belangrijke informatie in het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken op de website https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen. Dit is belangrijk want wij vergoeden bijvoorbeeld geen schade door molest.

Beoefenen van wintersport

Je bent niet verzekerd tijdens het beoefenen van alle soorten wintersport. Met wintersport bedoelen wij elke sport op sneeuw of ijs. Dit geldt niet als je voor de aanvullende wintersportverzekering heeft gekozen.

Wel verzekerd is sleeën door kinderen tot 14 jaar, schaatsen en langlaufen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gaat er iets mis op reis? En heb je dringend hulp nodig vanwege pech, een ongeval of ziekenhuisopname? Dan kun je 24 uur per dag bellen met de Alarmcentrale. Doe je dit niet en heb je bijvoorbeeld onredelijk hoge kosten? Dan krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Je hebt een eigen risico voor bagage en voor medische kosten: € 100 bij Europadekking en € 75 bij de Europa Plus- en Werelddekking.

Maximaal aantal dagen verzekerd

Je bent maximaal 60 dagen aaneengesloten verzekerd met de Europadekking en 90 dagen met de Europa Plus en Werelddekking.

Waar ben ik gedekt?

Je kiest zelf of je verzekerd bent in Europa of wereldwijd. In Nederland ben je alleen verzekerd bij een geboekte overnachting. En tijdens de heen- en terugreis naar een buitenlandse bestemming.

Extra informatie

Bij de Europa-dekking ben je ook verzekerd in een aantal niet-Europese landen rondom de Middellandse Zee. In de voorwaarden lees je precies welke dat zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat je zorgvuldig met jouw spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal de premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per jaar of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via https://www.nowgo.com/klantenservice/