Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert geen geld uit. Wij betalen de kosten van de uitvaart direct aan de uitvaartverzorger, tot het bedrag dat je verzekert.

Wat is verzekerd?

Je verzekert dat de begrafenis of crematie van de verzekerde volledig of voor een deel wordt betaald. Overlijdt de verzekerde? Dan betalen wij de kosten voor de begrafenis of crematie tot maximaal het verzekerd bedrag.

De premie hangt af van de waarde van de diensten, de regio, het verzekerd bedrag, leeftijd en looptijd.

Keuze uitvaartverzorger

Je kiest zelf een uitvaartverzorger.

Persoonlijke wensen en lokale prijzen

Nuvema baseert je uitvaartverzekering op je persoonlijke uitvaartwensen en de lokale prijzen. Je stelt de verzekering dus zelf samen. Samen met de zekerheidscheck (zie blok Indexering), zorgen wij er zo voor dat je op maat verzekerd blijft.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude, als je informatie over je gezondheid verzwijgt of als je de premie niet betaalt.

In sommige gevallen betalen we alleen de ingelegde premie terug. Namelijk als je tussen 65 en 70 jaar bent bij afsluiten en binnen een jaar overlijdt. Ben je ouder dan 70 jaar bij afsluiten? En overlijd je binnen twee jaar? Dan betalen we ook alleen de ingelegde premie terug.

Waar moet ik op letten?

Nuvema heeft een jaarlijkse zekerheidscheck. Wij controleren dan of de kosten van je uitvaart zijn gestegen. Wij doen je een voorstel als de kosten omhoog zijn gegaan. Bij het blok Indexering lees je hier meer over.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking voor een uitvaart in Nederland en in alle andere landen. Dit doen wij tot maximaal het verzekerd bedrag.

Wat zijn mijn verplichtingen?

We stellen je een aantal vragen over je gezondheid. Als je andere mensen verzekert, stellen we vragen over hun gezondheid. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of je kunt de verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je moet je premie maandelijks betalen. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Premie

Je kiest zelf hoe lang je premie betaalt. Hoe langer deze periode is, hoe lager de premie per maand wordt. En andersom: hoe korter deze periode is, hoe hoger de premie per maand wordt

Indexering

Elk jaar kan een uitvaartverzorger de prijzen van de gekozen diensten wijzigen. Wij controleren dit elk jaar voor je. Als de prijzen zijn veranderd doen wij je een voorstel om het verzekerd bedrag aan te passen.

Extra informatie

Je hoeft de prijsverhogingen niet te accepteren. Dan blijft het verzekerd bedrag en de premie hetzelfde. Let dan wel op. Het kan dan wel zijn dat de verzekering niet meer voldoende is om de kosten van de uitvaart te betalen. Als de prijzen blijven stijgen, kan dit verschil steeds groter worden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je bent je hele leven verzekerd. Ook als je klaar bent met premie betalen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering stoppen. De verzekering heeft dan soms een premievrije waarde of  afkoopwaarde. Deze kunnen we allebei berekenen. We brengen wel kosten in mindering op deze waarden. Is de premievrije waarde hoger dan 500 euro? Dan kun je dat bedrag laten staan tot overlijden. Is de afkoopwaarde hogen dan 0 euro? Dan kunnen we deze aan je uitbetalen.