Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen auto.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen
of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk
verplichte verzekering. Je bent verzekerd voor
maximaal de volgende bedragen:
- bij letselschade: € 5.600.000;
- bij schade aan spullen: € 2.500.000.

Hulpverlening na een ongeval

Is je auto na een aanrijding beschadigd? Of is de
bestuurder gewond geraakt? En kun je daardoor niet
verder rijden! Dan vergoeden wij de kosten van
hulpverlening.

Extra informatie

Bij hulpverlening moet je denken aan berging, slepen
of het vervoer van de auto en bagage. Of vervoer
van de bestuurder en de passagiers. Bij schade in
het buitenland vergoeden wij ook de huur van een
vervangende auto. Let op: Pechhulp valt hier niet
onder.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijg je de
nieuwwaarde, de aanschafwaarde of de dagwaarde.
Dit is onder andere afhankelijk van de leeftijd van je
voertuig. Wordt je auto gestolen? Dan vergoeden wij
de schade alleen als de auto goed beveiligd was.

Reparatie

Bij reparatie of herstel van je auto kun je terecht
bij een garage aangesloten bij Schadegarant. Kies
je voor een garage van je voorkeur die niet bij
Schadegarant aangesloten is, dan geldt een eigen
risico. Zie ook het onderwerp Eigen risico.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Bij herstel of vervangen van de autoruit kun je terecht bij een garage aangesloten bij Glasgarant. Kies je voor een garage van je voorkeur die niet bij Glasgarant aangesloten is, dan geldt een eigen risico. ZIe ook het onderwerp Eigen risico.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd.
En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij kunnen eisen
gelden met betrekking tot de beveiliging van je auto.

Schade aan eigen auto

Je bent verzekerd voor schade aan je eigen auto
door andere gebeurtenissen dan die hierboven in
deze kolom al genoemd zijn. Ook als het jouw eigen
schuld is (bijvoorbeeld een aanrijding).

Keuze: Ongevallen Inzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende
invaliditeit of overlijden van inzittenden door een
verkeersongeval. Je kunt kiezen uit verschillende
verzekerde bedragen. Je kunt kiezen uit de volgende
verzekerde bedragen per zitplaats:
- overlijden € 5.000 en blijvende invaliditeit
€ 10.000, of € 15.000 of € 20.000
- overlijden € 10.000 en blijvende invaliditeit
€ 25.000.

Keuze: Schade Inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden
en hun spullen bij een verkeersongeval met de
verzekerde auto, voor maximaal € 907.560. Is de
schade door een andere verzekering gedekt? Dan
geldt die verzekering.

Keuze: Verhaalservice

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen
van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan
het verkeer met je auto.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of ontstaan bij het rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Pechhulp

Dit is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 150 per claim bij schade aan je eigen auto en bij het vervangen van een ruit. Als je niet kiest voor herstel van schade door een aangesloten bedrijf bij Schadegarant, wordt dit eigen risico met € 100 verhoogd. Voor herstel van ruitschade wordt het eigen risico met € 75 verlaagd indien je kiest voor een bedrijf aangesloten bij Glasgarant.

Beveiliging

Bij diefstal, joyrijden of inbraak vergoeden wij de
schade alleen als je auto goed beveiligd was. Let op:
Wij kunnen voor je auto een speciaal
beveiligingssysteem eisen.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan
afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering
beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Tot een maximum van 75%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.