Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Hiermee zijn de spullen in uw woning en in de bijgebouwen bij uw woning verzekerd. Het gaat om schade door brand, inbraak, regen, hagel, sneeuw, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

Al uw spullen in uw woning en bijgebouwen zijn verzekerd. Bijgebouwen bij uw woning zijn bijvoorbeeld een schuur, garage of tuinhuis. Ook bromfietsen en fietsen zijn verzekerd in uw woning of bijgebouw. Uw auto, motor, caravan, boot of aanhangwagen zijn niet verzekerd.

Verzekerd bedrag

Dekking op basis van premier risque: in geval van een schadegebeurtenis wordt maximaal het op het polisblad vermelde verzekerd bedrag vergoed, ongeacht de werkelijke waarde van de verzekerde zaken (of belangen) onmiddellijk voor de gebeurtenis.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de beoordeling van onze expert? Dan kunt u zelf ook een expert inschakelen. Wij betalen hiervan de kosten, als deze redelijk zijn.

Sieraden

Uw lijfsieraden zijn standaard meeverzekerd. Lijfsieraden zijn alle sieraden die u op of aan uw lichaam draagt. Zoals horloges, kettingen en ringen. Bij diefstal na inbraak en beroving, bedreiging en het onder dwang afstaan betalen we tot maximaal € 2.500 per gebeurtenis.

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele- en computerapparatuur is standaard meeverzekerd. Bij diefstal na inbraak en beroving, bedreiging en het onder dwang afstaan betalen we tot maximaal € 5.000 per gebeurtenis voor audiovisuele- en computerapparatuur in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Spullen buiten huis

Schade aan spullen buiten op uw erf, balkon of gallerij. Niet alles is verzekerd. Check de voorwaarden.

Vallen en stoten

Schade die u zelf veroorzaakt aan uw spullen, is meestal verzekerd. Bijvoorbeeld als een kastje omvalt en deze beschadigt. Of als een vaas stuk is, doordat u die per ongeluk van tafel stoot. Check de voorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is schade aan uw spullen door zoekraken, vermissen of verliezen. Of door een aardbeving of doordat uw woonhuis is ingestort of ingezakt. Er zijn meer situaties die niet verzekerd zijn. Check de voorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is verzekerd. Waterschade is bijv. niet verzekerd als schade ontstaat door water dat lekt door voegen, kitnaden of kitranden.

Eigen risico

Het eigen risico is € 115,- bij iedere schade door een gebeurtenis die plotseling en onverwacht is (onheilenschade) en € 115,- bij iedere schade door storm als u het woonhuis huurt. Bij schade door diefstal of inbraak in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht betaalt u € 225,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel / uw spullen in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Uw premie wordt automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kunt u de verzekering na één maand opzeggen. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via info@assuradeurengilde.nl