Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Hiermee zijn de spullen in uw woning en in de bijgebouwen bij uw woning verzekerd. Het gaat om schade door brand, inbraak, regen, hagel, sneeuw, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

Al uw spullen in uw woning en bijgebouwen zijn verzekerd. Bijgebouwen bij uw woning zijn bijvoorbeeld een schuur, garage of tuinhuis. Ook bromfietsen en fietsen zijn verzekerd in uw woning of bijgebouw. Uw auto, motor, caravan, boot of aanhangwagen zijn niet verzekerd.

Extra informatie

U kunt een aanvullende glasdekking afsluiten.

Verzekerd bedrag

Garantie tegen onderverzekering voor 5 jaar op basis van de inboedelwaardemeter.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de beoordeling van onze expert? Dan kunt u zelf ook een expert inschakelen. Wij betalen hiervan de kosten, als deze redelijk zijn.

Sieraden

Uw lijfsieraden zijn bij iedere schade verzekerd tot maximaal € 6.000,-. Lijfsieraden zijn alle sieraden die u op of aan uw lichaam draagt. Zoals horloges, kettingen en ringen. Deze bestaan uit (edel)metaal, gesteente, mineralen, ivoor, (bloed)koraal en parels.

Extra informatie

Het is mogelijk om hogere bedragen te verzekeren, ook voor het diefstalrisico.

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele, audio- en computerapparatuur is bij iedere schade standaard verzekerd tot maximaal € 12.000,-. Ook de randapparatuur is meeverzekerd.

Extra informatie

Het is mogelijk om hogere bedragen te verzekeren.

Spullen buiten huis

Schade aan spullen buiten op uw erf, balkon of gallerij. Niet alles is verzekerd. Check de voorwaarden.

Vallen en stoten

Schade die u zelf veroorzaakt aan uw spullen, is meestal verzekerd. Bijvoorbeeld als een kastje omvalt en deze beschadigt. Of als een vaas stuk is, doordat u die per ongeluk van tafel stoot. Check de voorwaarden.

Antiek, kunst, verzamelingen en instrumenten

Antiek, kunst, verzamelingen en instrumenten zijn standaard meeverzekerd tot € 15.000.

Extra informatie

Het is mogelijk om hogere bedragen te verzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is schade aan spullen veroorzaakt door uw dieren, door slecht onderhoud of constructiefouten. Er zijn meer situaties die niet verzekerd zijn. Check de voorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij schade aan terreinafscheidingen veroorzaakt door wind geldt altijd een eigen risico van € 225,- per schadegeval. Voor schade door vallen of stoten van spullen (audio, visuele, computer en mobiele apparatuur, waaronder inbegrepen smartphones en tablets/laptops) geldt altijd een eigen risico van € 110,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Voor de overige schades zijn er twee mogelijkheden: u heeft geen eigen risico óf u heeft zelf voor een eigen risico gekozen. In dat geval staat uw eigen risico op de polis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel / uw spullen in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Uw premie wordt automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kunt u de verzekering na één maand opzeggen. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via info@assuradeurengilde.nl