Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis. Het gaat daarbij om schade door oorzaken als brand, diefstal, neerslag, bliksem, storm, lekkage, vorst, vandalisme, gewelddadige beroving en afpersing.

Extra informatie

Wil je ook schade verzekeren die je per ongeluk zelf veroorzaakt? Bijvoorbeeld bij vallen of door stoten? Dat kan met onze uitgebreidere Inboedelverzekering Optimaal.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis die niet aan de woning vastzitten en die verplaatst kunnen worden. Zoals meubels, kleding, apparatuur, sieraden en geld. Ook kunst en antiek is verzekerd. Voor sommige spullen geldt een maximumvergoeding.

Extra informatie

De maximumvergoeding geldt voor: geld, tuinmeubels, gereedschap, sieraden, audiovisuele apparatuur en computers, kunst en antiek, huisdieren, en losse onderdelen van vaartuigen, motorrijtuigen, aanhangwagens en caravans.

Verzekerd bedrag

Je verzekert de nieuwwaarde van je inboedel. Dit is het bedrag dat nodig is om al je spullen nieuw te kopen. Maar: in bepaalde gevallen keren wij bij schade niet de nieuwwaarde maar de dagwaarde uit. Of we vergoeden de reparatiekosten. En: voor sommige spullen geldt een maximumvergoeding.

Extra informatie

Wij vergoeden de schade, óók als je inboedel meer waard blijkt dan het bedrag dat je verzekerd hebt. We noemen dat je ‘garantie tegen onderverzekering’. Maar: deze garantie geldt alleen als je de inboedelwaardemeter goed hebt ingevuld. 

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan mag je ook zelf een expert inschakelen. Wij betalen de kosten, als die redelijk zijn. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Sieraden zijn in huis meeverzekerd tot maximaal € 6.000. Zijn je sieraden meer waard? Dan kan je eenvoudig een hoger verzekerd bedrag afspreken. Neem hiervoor contact met ons op.

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele- en computerapparatuur, cd’s, dvd’s, kabels, acculaders enzovoort zijn meeverzekerd tot maximaal € 12.000. Zijn deze spullen meer waard? Dan kan je een hoger verzekerd bedrag afspreken.

Spullen buiten huis

Wasgoed, tuinmeubels, tuingereedschap en ladders in je tuin of op je balkon zijn verzekerd tot € 1.250. Maar: niet tegen schade door het weer, zoals storm.

Extra informatie

Heb je spullen in een garage of schuur, een andere woning in Nederland of een afgesloten auto? Ook dat is verzekerd. Lees hiervoor goed de voorwaarden, of vraag het ons.

Vergoeding voor tuinherstel, opslag van spullen en andere vergoedingen...

We vergoeden niet alleen de schade aan je inboedel. We bieden ook extra vergoedingen. Zo betalen we kosten voor tijdelijke huisvesting, kosten die je maakt om de schade op te ruimen, kosten voor opslag van spullen die niet zijn beschadigd en kosten om schade aan je tuin te herstellen.

Extra informatie

We geven de extra vergoedingen tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade door een aardbeving, overstroming na een dijkdoorbraak, slijtage, achterstallig onderhoud of constructiefouten.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd. Wil je dat wel verzekeren? Dat kan met onze uitgebreidere 'Inboedelverzekering Optimaal'.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in je broekzak dat stukgaat omdat je ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Bijvoorbeeld als tegels of voegen niet waterdicht zijn, en er door de muren of vloer van je woning vocht komt. Lees goed de polisvoorwaarden, of vraag het ons.

Eigen risico

Er geldt in één situatie een eigen risico. Namelijk, bij stormschade aan aanpassingen of uitbreidingen aan je huurwoning. Het eigen risico is dan € 150,-. In alle andere gevallen geldt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel/je spullen in je huis in Nederland.

Extra informatie

Heb je spullen in een garage of schuur, een andere woning in Nederland of een afgesloten auto? Ook dat is verzekerd. Lees hiervoor goed de voorwaarden

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling in termijnen geldt een toeslag. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Zelf mag je uiteraard ook de verzekering opzeggen, maar de gewenste beëindigingsdatum mag niet in het verleden liggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je mag de verzekering op elk gewenst moment opzeggen, dit kan per brief of per email.