Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis. Het gaat daarbij om schade door brand, diefstal, neerslag, storm, lekkage, vorst, vandalisme, gewelddadige beroving en afpersing. Maar ook door bijna alle andere plotselinge en onverwachte oorzaken, zoals schade door vallen, stoten of omvallen

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis die niet aan de woning vastzitten en die verplaatst kunnen worden. Zoals meubels, kleding, apparatuur, sieraden en geld. Ook kunst en antiek is verzekerd. Voor sommige spullen geldt een maximumvergoeding.

Extra informatie

De maximumvergoeding geldt voor: geld, tuinmeubels, gereedschap, sieraden, audiovisuele apparatuur en computers, kunst en antiek, huisdieren, mobiele apparatuur en losse onderdelen van vaartuigen, motorrijtuigen, aanhangwagens en caravans.

Verzekerd bedrag

Je verzekert de nieuwwaarde van je inboedel. Dit is het bedrag dat nodig is om al je spullen nieuw te kopen. Maar: in bepaalde gevallen keren wij bij schade niet de nieuwwaarde maar de dagwaarde uit. Of we vergoeden de reparatiekosten. En: voor sommige spullen geldt een maximumvergoeding.

Extra informatie

Wij vergoeden de schade, óók als je inboedel meer waard blijkt dan het bedrag dat je verzekerd hebt. We noemen dat je ‘garantie tegen onderverzekering’. Maar: deze garantie geldt alleen als je de inboedelwaardemeter goed hebt ingevuld. 

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan mag je ook zelf een expert inschakelen. Wij betalen de kosten, als die redelijk zijn. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Sieraden zijn in huis meeverzekerd tot maximaal € 6.000,-. Zijn je sieraden meer waard? Dan kan je eenvoudig een hoger verzekerd bedrag afspreken. Neem hiervoor contact met ons op.

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele- en computerapparatuur, cd's, dvd's, kabels, acculaders enzovoort zijn meeverzekerd tot maximaal EUR 12.000,-. Is dat niet voldoende? Neem dan contact met ons op.

Spullen buiten huis

Wasgoed, tuinmeubels, tuingereedschap en ladders in je tuin of op je balkon zijn verzekerd tot € 1.250. Maar: niet tegen schade door het weer, zoals storm.

Extra informatie

Heb je spullen in een garage of schuur, een andere woning in Nederland of een afgesloten auto? Ook dat is verzekerd. Lees hiervoor goed de voorwaarden.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel (met uitzondering van brillen, gehoorapparaten en contactlenzen) door vallen en stoten is verzekerd, alleen geldt voor schade aan mobiele apparatuur een beperkte dekking.

Extra informatie

Denk bij vallen of stoten aan een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of: je struikelt over het speelgoed van je kinderen en trekt daarbij de televisie omver.

Vergoeding voor tuinherstel, opslag van spullen en andere vergoedingen...

We vergoeden niet alleen de schade aan je inboedel. Je krijgt ook een extra vergoeding voor tijdelijke huisvesting, opslag van spullen die niet zijn beschadigd, herstel van je tuin, opruimkosten en saneringskosten. En een vergoeding voor andere noodzakelijke kosten en misgelopen inkomsten.

Extra informatie

We geven de extra vergoeding voor huisvesting, opruimkosten, saneringskosten, opslag en tuinherstel tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag. De andere noodzakelijke kosten en misgelopen uitgaven vergoeden we tot maximaal 10% van het vastgestelde schadebedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij vergoeden geen schade die alleen bestaat uit vlekken, krassen, schrammen of deuken. Dat geldt ook voor schade door een aardbeving, overstroming, grondverzakking, slijtage, achterstallig onderhoud, constructiefout en schade door reinigen of herstellen.

Schade aan bril of verlies gehoorapparaat

Heb je schade aan glas, brillen, contactlenzen, gehoorapparaten? Of aan kledingstukken die je draagt op het moment dat ze beschadigen? Dat is alleen verzekerd tegen oorzaken als brand, bliksem, overstroming, storm of beroving. Niet tegen schade die je per ongeluk zelf veroorzaakt. Bijvoorbeeld door vallen of stoten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Bijvoorbeeld als tegels of voegen niet waterdicht zijn, en er door de muren of vloer van je woning vocht komt. Lees goed de polisvoorwaarden, of vraag het ons.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 150,- bij stormschade aan aanpassingen of uitbreidingen aan je huurwoning. Ook hanteren wij een eigen risico van € 100,- bij schade aan mobiele apparatuur.

Schade aan mobiele apparatuur

Schade aan telefoon, tablet of laptop is verzekerd op je woonadres door een plotselinge, onverwachte gebeurtenis. Maar, de uitkering is gemaximeerd, er geldt een eigen risico en het toestel wordt vanaf de aanschafdatum van het nieuwe toestel in drie jaar afgeschreven.

Extra informatie

Schade uitsluitend bestaand uit krassen, deuken of schrammen valt niet onder deze dekking.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel/je spullen in je huis in Nederland.

Extra informatie

Heb je spullen in een garage of schuur, een andere woning in Nederland of een afgesloten auto? Ook dat is verzekerd. Lees hiervoor goed de voorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling in termijnen geldt een toeslag. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Zelf mag je uiteraard ook de verzekering opzeggen, maar de gewenste beëindigingsdatum mag niet in het verleden liggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je mag de verzekering op elk gewenst moment opzeggen, dit kan per brief of per email.